dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego; specjalizuje się w cywilnoprawnych zagadnieniach sztucznej inteligencji, robotów i transhumanizmu oraz klasycznych instytucjach prawa cywilnego.