prof. UŁ dr hab. Paweł Księżak

Profersor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, zajmuje się zagadnieniami ochrony dóbr osobistych, bezpodstawnego wzbogacenia, prawa spadkowego i rzeczowego.