adw. Paweł Lewandowski

Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończył dwa kierunki studiów: administrację oraz prawo. Adwokat. Zainteresowania Autora skupiają się wokół problematyki reglamentacji działalności gospodarczej, konkurencji, prawa spółek, umów handlowych oraz prawa cywilnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.