dr Rafał Kapkowski

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wyróżnieniem. Po ukończeniu aplikacji notarialnej i asesury notarialnej w Izbie Notarialnej w Gdańsku otrzymał powołanie na stanowisko notariusza z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Gdańsku. Współpracownik Polskiego Instytutu Notarialnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.