dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Prof. UO dr hab. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa ochrony dziedzictwa kulturowego.