dr Przemysław Szymczyk

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat z wieloletnią praktyką, rekomendowany przez międzynarodowy ranking prawniczy The Legal 500 EMEA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych, w tym jako dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obydwa dyplomy z wyróżnieniem rektorskim). Pełni rolę redaktora naczelnego czasopisma Co do zasady. Studia i analizy prawne oraz recenzenta czasopisma Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Autor i współautor ok. 100 publikacji, w tym kilku książek z dziedziny prawa i ekonomii. Prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie nieruchomościowym i podatkowym.