dr Przemysław Szymczyk

Doktor nauk prawnych; adwokat w jednej z wiodących kancelarii na rynku; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rekomendowany przez międzynarodowy ranking prawniczy The Legal 500 EMEA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również stypendystą Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO). Specjalizuje się w prawie nieruchomościowym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Infrastruktury oraz w Wydziale Ekonomicznym i Konsularnym Ambasady RP w Moskwie. Pełni rolę redaktora naczelnego czasopisma Co do zasady. Studia i analizy prawne oraz recenzenta naukowego Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych. Autor i współautor ok. 100 publikacji, w tym kilku książek z dziedziny prawa i ekonomii.