dr SSR Sławomir Buczma

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Brodnicy delegowany do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Specjalista z zakresu europejskiego prawa karnego, autor wielu publikacji na ten temat. Przewodniczący Europejskiego Komitetu ds. Problematyki Przestępczości (CDPC)