Tomasz Bergel

Magister prawa WPiA UJ. Od 2014 roku aplikant radcowski w OIRP w Krakowie. Pracę doktorską dotyczącą dysponowania przedmiotem procesu przygotowuje pod opieką prof. UJ dr hab. A. Światłowskiego. W kręgach zainteresowań karnoprocesowych Autora znajduje się: rola oraz udział stron i ich reprezentantów w procesie, a także zagadnienie przedmiotu procesu.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...