Tomasz Bergel

Magister prawa WPiA UJ. Od 2014 roku aplikant radcowski w OIRP w Krakowie. Pracę doktorską dotyczącą dysponowania przedmiotem procesu przygotowuje pod opieką prof. UJ dr hab. A. Światłowskiego. W kręgach zainteresowań karnoprocesowych Autora znajduje się: rola oraz udział stron i ich reprezentantów w procesie, a także zagadnienie przedmiotu procesu.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  84,55 zł 89,00 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...