r.pr. dr Weronika Wenda

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz administracja samorządowa. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autorką publikacji naukowych. Zawodowo związana z branżą budowlaną oraz sektorem nieruchomości. Przeprowadziła kilkadziesiąt procesów inwestycyjnych i budowlanych. Doradzała przy transakcjach nieruchomościowych oraz transakcjach nabycia i sprzedaży spółek. Reprezentuje strony postępowań cywilnych w zakresie m.in. umów o roboty budowalne, odszkodowań w sprawach gospodarczych i cywilnych, a także strony postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzennego. Przygotowuje raporty z audytów (due dilligence) nieruchomości oraz opinie i analizy w zakresie procesów inwestycyjnych.