dr hab. Witold Kurowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego oraz sprawowaniem funkcji arbitra.