dr Wojciech Jasiński

Dr nauk prawnych, politolog; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr; ukończył aplikację prokuratorską. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami prawa karnego procesowego, w szczególności międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz europejskim systemem ochrony praw człowieka.