prof. dr hab. Wojciech Piątek

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego w administracji.