prof. dr hab. Wojciech Popiołek, UŚ

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego handlowego oraz prawa cywilnego i gospodarczego.