Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik prezentujący uprawnienia pracowników oraz obowiązki pracodawcy dotyczące korzystania z płatnych urlopów związanych z urodzeniem się dziecka... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prawidłowo zrealizować wobec pracowników swoje obowiązki związane z udzielaniem im urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i adopcyjnych. Przedstawiono w nim także uprawnienia pracowników związane z korzystaniem z urlopów (m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, powrotu do pracy po wykorzystaniu tych urlopów, zasady szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy).

W książce ujęto zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego wysokości, podstawy wymiaru i dokumentacji niezbędnej do wypłaty.

Publikacja zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641). Wskutek nowelizacji wymiar urlopu rodzicielskiego został zwiększony do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i 43 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka), z czego każdy z rodziców ma prawo do nieprzenaszalnego urlopu w wymiarze 9 tygodni.

Zmianie uległ również zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego i wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

 • Komu przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i adopcyjny?
 • W jakim terminie i w jakiej formie pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, by był on wiążący dla pracodawcy?
 • Jak krok po kroku obliczać wymiar urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik łączy go z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego?
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o urlop albo związany z korzystaniem z urlopu i jakie dokumenty pracownik musi do niego dołączyć?
 • W jaki sposób rodzice mogą się dzielić urlopem macierzyńskim i rodzicielskim po zmianach?
 • Do kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego?
 • Czy jeden rodzic będzie mógł wykorzystać pełen okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 41 lub 43 tygodni?
 • Komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie powinny być spełnione warunki do jego przyznania i wypłaty?
 • Jak ustalać wysokość i podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

Z uwagi na szerokie ujęcie tematu oraz przedstawienie najnowszych zmian publikacja przydatna będzie dla wszystkich pracodawców i specjalistów ds. kard i płac oraz pracowników, którzy chcą pozyskać wiedzę z tego zakresu.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Urlop macierzyński

 • 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego
  • 1.1. Nabycie prawa do urlopu
  • 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego
 • 2. Wymiar urlopu macierzyńskiego
  • 2.1. Wymiar urlopu w razie śmierci dziecka
  • 2.2. Zgon dziecka przed 8 tygodniem życia
  • 2.3. Zgon dziecka po 8 tygodniu życia
  • 2.4. Wymiar urlopu w razie oddania dziecka
 • 3. Zasady wykorzystywania urlopu macierzyńskiego
  • 3.1. Korzystanie z urlopu przed porodem
  • 3.2. Wniosek o urlop
  • 3.3. Korzystanie z urlopu po porodzie
  • 3.4. Przerwanie urlopu
  • 3.5. Zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu macierzyńskiego
 • 4. Prawo do części urlopu pracownika – ojca wychowującego dziecko i pracownika – innego członka najbliższej rodziny
  • 4.1. Nowe definicje w Kodeksie pracy
  • 4.2. Rezygnacja z części urlopu przez pracownicę – matkę
  • 4.3. Rezygnacja z części zasiłku przez ubezpieczoną – matkę
  • 4.4. Rezygnacja z części urlopu przez pracownicę niezdolną do samodzielnej egzystencji
  • 4.5. Rezygnacja z części zasiłku przez ubezpieczoną niezdolną do samodzielnej egzystencji
  • 4.6. Rezygnacja z części urlopu przez hospitalizowaną pracownicę – matkę
  • 4.7. Rezygnacja z części zasiłku przez hospitalizowaną ubezpieczoną – matkę
  • 4.8. Zgon pracownicy lub ubezpieczonej – matki
  • 4.9. Porzucenie dziecka przez pracownicę lub ubezpieczoną – matkę
  • 4.10. Korzystanie z urlopu, gdy matka dziecka nie jest ubezpieczona
  • 4.11. Podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka
 • 5. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu macierzyńskiego
  • 5.1. Wypowiedzenie zmieniające
  • 5.2. Umowa terminowa
 • 6. Powrót pracownika do pracy po urlopie macierzyńskim
  • 6.1. Obowiązek dopuszczenia do pracy
  • 6.2. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Rozdział II. Uprawnienia ojcowskie

 • 1. Urlop ojcowski
  • 1.1. Prawo do urlopu ojcowskiego
  • 1.2. Wymiar urlopu ojcowskiego
  • 1.3. Zasady wykorzystywania urlopu ojcowskiego
  • 1.4. Przerwanie urlopu ojcowskiego
  • 1.5. Powrót do pracy po urlopie ojcowskim
  • 1.6. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu ojcowskiego
  • 1.7. Wypowiedzenie zmieniające
  • 1.8. Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy
 • 2. Zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka

Rozdział III. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

 • 1. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 2. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 3. Zasady wykorzystywania urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 4. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 5. Wypowiedzenie zmieniające
 • 6. Powrót do pracy po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego

Rozdział IV. Urlop rodzicielski

 • 1. Prawo do urlopu rodzicielskiego
 • 2. Wymiar urlopu rodzicielskiego
  • 2.1. Pełny wymiar urlopu
  • 2.2. Przerwanie i skrócenie urlopu
 • 3. Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
  • 3.1. Wspólna opieka rodziców nad dzieckiem
  • 3.2. Wykorzystywanie urlopu w częściach
  • 3.3. Wniosek o urlop
  • 3.4. Rezygnacja z urlopu
 • 4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • 5. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 • 6. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
 • 7. Wypowiedzenie zmieniające
 • 8. Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim
 • 9. Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych
 • 10. Przepisy przejściowe

Rozdział V. Wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

 • 1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • 2. Okresy pobierania zasiłków macierzyńskich
  • 2.1. Maksymalny wymiar zasiłku przed porodem
  • 2.2. Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • 2.3. Pobyt ubezpieczonej w szpitalu
  • 2.4. Skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • 3. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
  • 3.1. Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego
  • 3.2. Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski
  • 3.3. Przerwanie urlopu ojcowskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu
  • 3.4. Zasiłek macierzyński z tytułu korzystania z urlopu rodzicielskiego
  • 3.5. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
  • 3.6. Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego
  • 3.7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
  • 3.8. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym
  • 3.9. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Rozdział VI. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego przysługującego pracownikom

 • 1. Przychód stanowiący podstawę zasiłku
 • 2. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku i nieuwzględniane w tej podstawie
  • 2.1. Nagrody i dodatkowe wypłaty
  • 2.2. Premia za pracę grupy
  • 2.3. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
  • 2.4. Składniki za okresy miesięczne
  • 2.5. Składniki za okresy kwartalne
  • 2.6. Składniki za okresy roczne
 • 3. Uzupełnianie podstawy zasiłkowej
  • 3.1. Wynagrodzenie zmienne
  • 3.2. Urlop bezpłatny
  • 3.3. Urlop wychowawczy
  • 3.4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • 4. Składniki przysługujące do określonego terminu
 • 5. Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
 • 6. Ustalanie przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy
  • 6.1. „Dniówka" zasiłku
  • 6.2. Zatrudnienie krótsze niż 12 miesięcy
  • 6.3. Zmiana warunków zatrudnienia
 • 7. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku
 • 8. Maksymalna podstawa wymiaru zasiłku
 • 9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku lub podstawa kontynuowana
 • 10. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
  • 10.1. Uzupełnianie podstawy
  • 10.2. Ograniczenie podstawy składki chorobowej
 • 11. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
  • 11.1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego
  • 11.2. Urodzenie dziecka podczas pobytu za granicą
  • 11.3. Poród po ustaniu ubezpieczenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
  • 11.4. Poród po ustaniu ubezpieczenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa
  • 11.5. Przyjęcie dziecka na wychowanie
  • 11.6. Przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
  • 11.7. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
  • 11.8. Rezygnacja z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego
  • 11.9. Rezygnacja z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 14 tygodniach urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 11.10. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczoleczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo zakładzie rehabilitacji leczniczej
  • 11.11. Zasiłek dla ojca dziecka, gdy matka skraca okres pobierania zasiłku
  • 11.12. Śmierć ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenie przez nią dziecka
  • 11.13. Śmierć nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenie przez nią dziecka
  • 11.14. Zaniechanie wypłaty zasiłku w związku z rezygnacją z jego pobierania przez ubezpieczoną matkę dziecka z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji
  • 11.15. Zasiłek dla ojca dziecka lub innego członka rodziny, gdy ubezpieczona matka dziecka nie może sprawować opieki nad dzieckiem w związku z posiadaniem orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • 11.16. Zasiłek dla ojca dziecka lub innego członka rodziny, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu
  • 11.17. Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej
  • 11.18. Podjęcie wypłaty zasiłku matce dziecka po przerwie spowodowanej pobytem w placówce leczniczej
  • 11.19. Zasiłek dla ubezpieczonego ojca dziecka w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę nieposiadającą tytułu do ubezpieczenia
  • 11.20. Podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • 11.21. Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego, gdy zasiłek za okres bezpośrednio poprzedzający był pobierany przez tego samego ubezpieczonego
  • 11.22. Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego, gdy zasiłek za okres bezpośrednio poprzedzający był pobierany przez drugiego z rodziców
  • 11.23. Zaniechanie wypłaty zasiłku w razie rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części
  • 11.24. Wypłata zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego nieprzypadający bezpośrednio po poprzednim okresie wypłaty (16 tygodni)
  • 11.25. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • 12. Zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS
 • 13. Rozliczenie składkowo-podatkowe zasiłku chorobowego i macierzyńskiego
 • 14. Rozliczenie składkowo-podatkowe zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę
 • 15. Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego zwolnionego od podatku dochodowego

Rozdział VII. Wzory dokumentów

 • 1. Wzory dotyczące pracodawcy
  • 1.1. Udzielenie pracownicy urlopu macierzyńskiego przed porodem
  • 1.2. Udzielenie pracownicy urlopu macierzyńskiego po porodzie
  • 1.3. Udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą
  • 1.4. Udzielenie urlopu rodzicielskiego
  • 1.5. Odmowa dopuszczenia do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego
  • 1.6. Udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu lub innemu członkowi najbliższej rodziny
  • 1.7. Udzielenie urlopu rodzicielskiego ojcu lub innemu członkowi najbliższej rodziny
  • 1.8. Udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 1.9. Udzielenie urlopu ojcowskiego
 • 2. Wzory dotyczące pracownika
  • 2.1. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem (art. 180 § 2 KP)
  • 2.2. Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 4 KP)
  • 2.3. Wniosek pracownicy legitymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 6 KP)
  • 2.4. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 KP)
  • 2.5. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 10 i 11 KP)
  • 2.6. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy/ubezpieczonej – matki dziecka (art. 180 § 12 KP)
  • 2.7. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę/ubezpieczoną – matkę dziecka (art. 180 § 13 KP)
  • 2.8. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem chorobowym albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem (art. 180 § 15 pkt 1 KP)
  • 2.9. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę dziecka nieobjętą ubezpieczeniem chorobowym albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem (art. 180 § 15 pkt 2 KP)
  • 2.10. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko/pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem chorobowym albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 180 § 15 pkt 3 KP)
  • 2.11. Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu (art. 180 § 17 KP)
  • 2.12. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części (art. 1821d § 3 KP)
  • 2.13. Wniosek pracownika o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego/ jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie niższym niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e KP)
  • 2.14. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu ojcowskiego lub jego części (art. 1823 KP)
  • 2.15. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 § 1, 11 i 3 KP)

Aneks. Zestawienia wymiarów urlopów w tabelach

 • 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego
 • 2. Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • 3. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku jego łączenia z wykonywaniem pracy
 • 4. Wymiar urlopu rodzicielskiego rodziców posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 • 5. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego rodziców posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" w przypadku jego łączenia z wykonywaniem pracy
 • 6. Wymiar urlopu ojcowskiego
 • 7. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
 • 8. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka
 • 9. Wymiar urlopu rodzicielskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
 • 10. Wymiar urlopu rodzicielskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka
 • 11. Wymiar urlopu rodzicielskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – w przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 • 12. Wymiar urlopu rodzicielskiego pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka – w przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji m.in.:

 • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem,
 • wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego,
 • wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego,
 • wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • wniosek o urlop ojcowski,
 • wniosek o urlop adopcyjny,
 • wnioski o urlop rodzicielski.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 180
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 310 g
 • ISBN: 978-83-8291-858-8
 • EAN: 9788382918588
 • Kod serwisu: 00977500

Kategorie