Darowizna w polskim prawie zobowiązań

Promocyjna cena
%
 • 228,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 215,20 zł
  Cena katalogowa: 269,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Wyczerpujące omówienie problematyki umowy darowizny w polskim prawie zobowiązań. Przedmiot monografii stanowi umowa darowizny jako instytucja polskiego prawa zobowiązań, jednak z ograniczeniem analizy wyłącznie do ujęcia przewidzianego w Kodeksie cywilnym. W pracy... więcej ›

Opis książki

Wyczerpujące omówienie problematyki umowy darowizny w polskim prawie zobowiązań.

Przedmiot monografii stanowi umowa darowizny jako instytucja polskiego prawa zobowiązań, jednak z ograniczeniem analizy wyłącznie do ujęcia przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

W pracy przedstawiono przede wszystkim:

 • istotę umowy darowizny wraz z jej cechami charakterystycznymi, 
 • zagadnienie stron umowy i jej formy, 
 • instytucję polecenia, 
 • problematykę wykonania umowy darowizny, 
 • odpowiedzialność darczyńcy i obowiązki obdarowanego, 
 • a także odwołanie darowizny i rozwiązanie tej umowy.

Oprócz omówienia problematyki umowy darowizny w ujęciu księgi trzeciej polskiego Kodeksu cywilnego, w opracowaniu przedstawione zostały regulacje poświęcone darowiźnie zawarte w wybranych europejskich porządkach prawnych, tj. w prawie francuskim, niemieckim i angielskim.

Zaprezentowana została także regulacja dotycząca umowy darowizny zawarta w Draft Common Frame of Reference ze względu na to, że stanowi ona modelową propozycję uregulowania umowy darowizny, a jej przygotowanie było poprzedzone analizą rozwiązań zastosowanych w poszczególnych krajowych porządkach prawnych.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Krzysztofa Mularskiego:

„Monografia (...) <Darowizna w polskim prawie zobowiązań> jest książką zasługującą na bardzo wysokie uznanie z przynajmniej kilku względów. Jest to przede wszystkim zdecydowanie najobszerniejsza, najbardziej wyczerpująca wypowiedź poświęcona umowie darowizny w polskiej (a można podejrzewać, że nie tylko) cywilistyce. Autorka z niezwykłą skrupulatnością zebrała prawdopodobnie wszystkie wypowiedzi poświęcone darowiźnie, zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie. W niemal wszystkich poruszonych kwestiach Autorka zajmuje własne stanowisko, zawsze drobiazgowo uargumentowane i najczęściej przekonujące. Praca jest też niezwykle przejrzyście usystematyzowana; nawet praktyk poszukujący odpowiedzi na wąsko zakreślone pytanie łatwo odnajdzie w spisie treści interesujący go fragment. Język pracy, co równie istotne, jest jasny i zrozumiały. Można wyrazić przypuszczenie, że recenzowana praca wejdzie do kanonu polskiej cywilistyki. (...) praca – w pewnym tego słowa znaczeniu monumentalna (...) spełnia z naddatkiem wymogi formułowane wobec prac naukowych, (...) jest pracą wybitną, w jakimś sensie tego słowa wręcz pomnikową".

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników praktyków stykających się na co dzień z umową darowizny, do przedstawicieli doktryny i pracowników naukowych zajmujących się problematyką darowizny oraz komparatystyką prawniczą (w szczególności prawem cywilnym porównawczym). Stanowi również cenne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią uregulowania darowizny w polskim porządku prawnym oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział I. Darowizna w ujęciu obcych systemów prawnych

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Darowizna w prawie francuskim
 • 3. Darowizna w prawie niemieckim
 • 4. Darowizna w prawie angielskim
 • 5. Darowizna w ujęciu Draft Common Frame of Reference

Rozdział II. Strony umowy darowizny

 • 1. Zdolność do czynienia i przyjmowania darowizn
 • 2. Darowizna dla nasciturusa
 • 3. Pojęcie obdarowanego

Rozdział III. Istota umowy darowizny oraz jej cechy

 • 1. Miejsce darowizny wśród czynności prawnych
 • 2. Charakterystyka umowy darowizny
 • 3. Postanowienia przedmiotowo istotne umowy darowizny

Rozdział IV. Polecenie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Modus w prawie rzymskim
 • 3. Darowizna z „obowiązkiem spełnienia przez obdarowanego oznaczonego świadczenia" według Kodeksu zobowiązań
 • 4. Charakter prawny polecenia i jego istota
 • 5. Problem odróżnienia darowizny z poleceniem od darowizny obciążliwej
 • 6. Niedopuszczalność stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w razie niewypełnienia polecenia przez obdarowanego
 • 7. Dopuszczalność uznania, że niewypełnienie polecenia stanowi przejaw rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy
 • 8. Cel i treść polecenia
 • 9. Uprawnienie do żądania wypełnienia polecenia
 • 10. Zagadnienie przejścia obowiązków i uprawnień wynikających z polecenia na inne podmioty

Rozdział V. Forma umowy darowizny

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podstawa prawna formy oświadczeń woli stron umowy darowizny i wykluczenie konwalidacji umowy darowizny na podstawie art. 890 § 2 KC
 • 3. Zagadnienie formy w przypadku pozorności
 • 4. Forma aktu notarialnego oświadczenia woli darczyńcy wynikająca z art. 890 § 1 zd. 1 KC
 • 5. Konstrukcja zastosowana w art. 890 § 1 zd. 2 KC

Rozdział VI. Wykonanie darowizny przez darczyńcę

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Przeniesienie prawa czy również dokonanie dodatkowych czynności spełnieniem świadczenia na rzecz obdarowanego?
 • 3. Pozostałe zagadnienia związane z wykonaniem darowizny

Rozdział VII. Odpowiedzialność darczyńcy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Odpowiedzialność darczyńcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • 3. Odpowiedzialność darczyńcy za niezawiadomienie obdarowanego o znanych darczyńcy wadach darowanej rzeczy w czasie właściwym

Rozdział VIII. Obowiązki obdarowanego

 • 1. Zagadnienia ogólne dotyczące obowiązków obdarowanego; sygnalizacja obowiązków obdarowanego pozostających poza zakresem rozważań
 • 2. Obowiązek współdziałania przy wykonaniu zobowiązania przez darczyńcę
 • 3. Obowiązek alimentacyjny obdarowanego w razie niedostatku darczyńcy

Rozdział IX. Odwołanie darowizny

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Przyczyny odwołania darowizny przewidziane w Kodeksie cywilnym
 • 3. Ogólna charakterystyka odwołania darowizny i jego cechy konstrukcyjne
 • 4. Wykonanie uprawnienia do odwołania darowizny
 • 5. Skutki prawne odwołania darowizny
 • 6. Wyłączenie stosowania przepisów o odwołaniu darowizny do darowizny czyniącej zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego

Rozdział X. Rozwiązanie umowy darowizny

 • 1. Rozwiązanie umowy darowizny przez strony na podstawie zasad ogólnych
 • 2. Rozwiązanie umowy darowizny na podstawie art. 901 § 1 KC

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1260
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 1280 g
 • ISBN: 978-83-8198-983-1
 • EAN: 9788381989831
 • Kod serwisu: 00864500

Kategorie