Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej

 • 229,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 194,65 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze polskie monograficzne opracowanie obejścia prawa - instytucji od stuleci obecnej w międzynarodowym dyskursie prawniczym. Publikacja prezentuje ujęcie teoretyczne instytucji obejścia prawa wraz z propozycjami ewentualnej zmiany polskich przepisów KC oraz proponuje konkretne kryteria obejścia prawa i sposób rozwiązywania praktycznych problemów związanych z czynnościami prawnymi obarczonymi tą wadą... więcej ›

Opis książki

Pierwsze polskie opracowanie obejścia prawa – instytucji od stuleci obecnej w międzynarodowym dyskursie prawniczym.

Praca zawiera wyjaśnienie genezy obejścia prawa; kryteria, które pozwolą ocenić, która czynność prawna została dokonana w celu obejścia prawa, a także propozycję odnośnie do rodzaju sankcji, która powinna obejmować tego rodzaju czynności prawne. Ustalenia zawarte w pracy zostały oparte na szerokich badaniach teoretycznych i prawnoporównawczych. Wnioski o charakterze teoretycznym zostały następnie skonfrontowane z problemami praktycznymi, zidentyfikowanymi na podstawie dorobku doktryny oraz problemów, na które natknięto się w polskim i zagranicznym orzecznictwie sądowym.

Publikacja prezentuje ujęcie teoretyczne instytucji obejścia prawa wraz z propozycjami ewentualnej zmiany polskich przepisów Kodeksu cywilnego oraz proponuje konkretne kryteria obejścia prawa i sposób rozwiązywania praktycznych problemów związanych z czynnościami prawnymi obarczonymi tą wadą.

Kompleksowo zostały omówione:

 • obejście prawa na tle swobody kontraktowania i sposobu wyrażenia przepisów ograniczających tę swobodę – granice swobody umów jako przypadki ograniczenia wolności kompetencji; rola klasyfikacji i typizacji w budowie hipotezy norm ograniczających kompetencję do kształtowania treści umowy obligacyjnej; obejście prawa jako zjawisko polegające na atypowym ustanowieniu lub ukształtowaniu norm postępowania; obejście prawa a inne instytucje prawne;
 • metody interpretacyjne i legislacyjne przyjęte w celu przeciwdziałania obejściu prawa – rozszerzenie zakresu stosowania przepisów; interpretacja czynności prawnej; relacja między czynnością prawną a normą; odrębny przepis regulujący obejście prawa;
 • kryteria obejścia prawa – teorie obiektywne; teorie subiektywne; kryteria obejścia prawa a Konstytucja RP i prawo UE;
 • zakres zastosowania zakazu dokonywania czynności prowadzących do obejścia prawa – czynności prawne; „ustawa" w rozumieniu art. 58 § 1 KC;
 • zakres zastosowania klauzuli obejścia prawa – modele sankcji powiązanej z ogólną oraz szczególną klauzulą obejścia prawa; modele sankcji dla czynności contra legem; sankcja właściwa dla czynności prawnych przedsięwziętych w celu obejścia prawa; sankcja zastosowania omijanych przepisów a art. 58 § 1 KC; zastosowanie sankcji.

Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników zajmujących się prawem cywilnym oraz gospodarczym, zwłaszcza do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, a także doradców podatkowych, urzędników, studentów oraz aplikantów.

Spis treści

Literatura

Wykaz orzeczeń powołanych w pracy w porządku chronologicznym

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Obejście prawa na tle swobody kontraktowania i sposobu wyrażenia przepisów ograniczających tę swobodę

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Granice swobody umów jako przypadki ograniczenia wolności kompetencji
  • I. Podstawowe założenia
  • II. Artykuł 3531 KC jako norma kompetencyjna
  • III. Ustawa, natura stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego jako ograniczenia kompetencji do ukształtowania treści i celu umowy obligacyjnej
 • § 3. Rola klasyfikacji i typizacji w budowie hipotezy norm ograniczających kompetencję do kształtowania treści umowy obligacyjnej
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Typizacja i klasyfikacja w kontekście budowy hipotezy normy prawnej
  • III. Typizacja nakazu i zakazu w odniesieniu do normy kompetencyjnej
   • 1. Uwagi ogólne
   • 2. Brak uogólnienia
   • 3. Uogólnienie hipotezy do postaci typu aktu konwencjonalnego
   • 4. Uogólnienie hipotezy do postaci klasy aktów konwencjonalnych
   • 5. Połączenie wskazanych wyżej metod
  • IV. Budowy hipotezy zakazu i nakazu a pojęcia prawne i faktyczne
  • V. Budowa hipotezy przepisów innych niż dotyczące treści i celu umowy
 • § 4. Obejście prawa jako zjawisko polegające na atypowym ustanowieniu albo ukształtowaniu norm postępowania
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Obejście zakazu
   • 1. Uwagi ogólne
   • 2. Atypowe ustanowienie norm postępowania
   • 3. Atypowe ukształtowanie treści czynności prawnej
  • III. Obejście nakazu
 • § 5. Obejście prawa a inne instytucje prawne – uwagi ogólne
 • § 6. Podsumowanie

Rozdział II. Metody interpretacyjne i legislacyjne przyjęte w celu przeciwdziałania obejściu prawa

 • § 1.Wprowadzenie
 • § 2. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów
  • I. Wykładnia celowościowa normy
   • 1. Uwagi historyczne i prawnoporównawcze
   • 2. Stanowisko własne
  • II. Wykładnia „z celu na środki"
  • III. Analogia
 • § 3. Interpretacja czynności prawnej
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Causa czynności prawnej
  • III. Kontrola celu czynności prawnej
  • IV. Redukcja utrzymująca skuteczność
 • § 4. Relacja między czynnością prawną a normą
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Nadużycie prawa
  • III. Pozorność czynności prawnej
 • § 5. Odrębny przepis regulujący obejście prawa
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Ogólna regulacja obejścia prawa
  • III. Szczegółowe przepisy dotyczące obejścia prawa
  • IV. Klauzule antycypacyjne
 • § 6. Podsumowanie

Rozdział III. Kryteria obejścia prawa

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Teorie obiektywne
  • I. Propozycje definicji obejścia prawa z wykorzystaniem kryteriów o obiektywnym charakterze
  • II. Stanowisko własne
   • 1. Uwagi ogólne
   • 2. Pozytywne kryteria obejścia ustawy
    • a. Kryterium podobieństwa
    • b. Kryterium atypowego ukształtowania treści czynności prawnej
    • c. Kryterium wyłączenia zastosowania przepisu
   • 3. Negatywne kryteria obejścia ustawy
    • a. Kryterium istotnych cech nowości
    • b. Kryterium interesu
    • c. Kryterium celu ochronnego normy
  • III. Test kryteriów pozytywnych i negatywnych
  • IV. Kryteria obejścia prawa a problem czynności prawnej jako „wyłącznego" sposobu do osiągnięcia określonego celu
  • V. Przykładowe zastosowanie kryteriów obejścia prawa – umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie oraz darowizna na wypadek śmierci
 • § 3. Teorie subiektywne
 • § 4. Kryteria obejścia prawa a Konstytucja RP i prawo UE
 • § 5. Podsumowanie

Rozdział IV. Zakres zastosowania zakazu dokonywania czynności prowadzących do obejścia prawa – czynności prawne i ustawa w rozumieniu art. 58 § 1 KC

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Czynności prawne
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wywołanie przez czynność prawną pełni skutków a możliwość jej kwalifikacji jako przedsięwziętej in fraudem legis
   • 1. Czynności prawne nieistniejące
   • 2. Czynności niewywołujące pełni skutków
   • 3. Szczególne rodzaje czynności prawnych
   • 4. Część czynności prawnej oraz niektóre z czynności prawnych związanych jako przedmiot kwalifikacji ze względu na obejście prawa
   • 5. Czynność prawna współkształtująca niedozwolony skutek
   • 6. Czynności podobne do czynności prawnych
   • 7. Obejście prawa w rozumieniu art. 58 § 1 KC a czynności prawne regulowane innymi gałęziami prawa prywatnego
 • § 3. „Ustawa" w rozumieniu art. 58 § 1 KC
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Aspekt formalny – źródła prawa
  • III. Aspekt materialny – funkcja, moc obowiązywania, przedmiot regulacji i sposób wysłowienia przepisu
   • 1. Uwagi ogólne
   • 2. Normy dyspozytywne
   • 3. Normy chroniące szczególnie istotne wartości
   • 4. Obejście przepisów prawa publicznego
   • 5. Obejście przepisów, których hipotezy zostały skwantyfikowane
 • § 4. Podsumowanie

Rozdział V. Sankcja zastrzeżona dla czynności prawnych mających na celu obejście prawa

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Modele sankcji powiązanej z ogólną klauzulą obejścia prawa
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Model francuski
   • 1. Sankcja inopposabilité
   • 2. Sankcje uzupełniające: nieważność oraz obowiązek zapłaty odszkodowania
  • III. Model hiszpański
  • IV. Model włoski
 • § 3. Model sankcji powiązanej ze szczególną klauzulą obejścia prawa
 • § 4. Modele sankcji dla czynności contra legem
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Rodzaje sankcji zastrzeżonych dla czynności prawnych contra legem
  • III. Ocena przydatności sankcji sędziowskiej dla czynności in fraudem legis
   • 1. Uwagi ogólne
   • 2. Perspektywa ogólna
   • 3. Perspektywa szczególna
 • § 5. Sankcja właściwa dla czynności prawnych przedsięwziętych w celu obejścia prawa
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Sankcja zasadnicza
  • III. Sankcja korygująca
 • § 6. Sankcja zastosowania omijanych przepisów a art. 58 § 1 KC
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Sankcja właściwa jako wynik wykładni art. 58 § 1 KC
  • III. Sankcja właściwa jako wynik nowelizacji art. 58 § 1 KC
 • § 7. Zastosowanie sankcji
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Uzupełniające i zastępcze stosowanie przepisów
  • III. Nieważność czynności prawnej
  • IV. Inne niż nieważność postaci wadliwości czynności prawnej
  • V. Sankcja niewskazana w treści obchodzonego przepisu
  • VI. Brak możliwości albo niecelowość zastosowania omijanego przepisu
  • VII. Zakres zastosowania sankcji
 • § 8. Zakończenie

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 320
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 510 g
 • ISBN: 978-83-8291-753-6
 • EAN: 9788382917536
 • Kod serwisu: 00962400

Kategorie