Monografie Prawnicze

  • Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej
    %
    Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana – na...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2009 | Wersja: PDF
    38,25 zł
    45,00 zł
    Najniższa cena: 33,75 zł
    Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana – na...
  • Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych
    %
    Praca dr. Marka Świątkowskiego jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią, poświęconą problematyce międzynarodowych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (Bilateral...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2009 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Praca dr. Marka Świątkowskiego jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią, poświęconą problematyce międzynarodowych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (Bilateral...
  • Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP
    %
    Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2009 | Wersja: PDF
    41,65 zł
    49,00 zł
    Najniższa cena: 36,75 zł
    Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób...
  • Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym
    %
    Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym.  Autor...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2009 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym.  Autor...
  • Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law
    %
    Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, co...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2009 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, co...
  • Opłata produktowa
    %
    W monografii "Opłata produktowa" omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak: opłaty produktowe uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    W monografii "Opłata produktowa" omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak: opłaty produktowe uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi...
  • Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy
    %
    Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony,...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony,...
  • Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
    %
    Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko bywa koniecznym etapem inwestycji budowlanej. Niniejsza mo­nografia stanowi obszerne omówienie problematyki podziału...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko bywa koniecznym etapem inwestycji budowlanej. Niniejsza mo­nografia stanowi obszerne omówienie problematyki podziału...
  • Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej
    %
    Niniejsza publikacja poświęcona została instytucji Sądu Najwyższego w Polsce, zaprezentowanej na tle podobnych instytucji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor w szczególności...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    67,15 zł
    79,00 zł
    Najniższa cena: 59,25 zł
    Niniejsza publikacja poświęcona została instytucji Sądu Najwyższego w Polsce, zaprezentowanej na tle podobnych instytucji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor w szczególności...
  • Upadłość transgraniczna w prawie UE
    %
    Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem...
  • Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
    %
    W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    75,65 zł
    89,00 zł
    Najniższa cena: 66,75 zł
    W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach...
  • Formalizm postępowania cywilnego
    %
    Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych...
  • Zasada równości stron w procesie cywilnym
    %
    Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w...
  • Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych
    %
    Monografia "Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
    67,15 zł
    79,00 zł
    Najniższa cena: 59,25 zł
    Monografia "Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie...
  • Interes prawny w polskim prawie administracyjnym
    %
    Interes prawny w polskim prawie administracyjnym to opracowanie będące teoretyczną i praktyczną analizą zagadnienia interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym. Czerpiąc z wypowiedzi...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2008 | Wersja: Druk, PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Interes prawny w polskim prawie administracyjnym to opracowanie będące teoretyczną i praktyczną analizą zagadnienia interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym. Czerpiąc z wypowiedzi...
  • Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta
    %
    Podstawowym celem pracy jest wskazanie instrumentów prawnych prawa prywatnego mających zastosowanie w opiece medycznej, a będących gwarancją prawną ochrony dóbr osobistych pacjenta w procesie...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Podstawowym celem pracy jest wskazanie instrumentów prawnych prawa prywatnego mających zastosowanie w opiece medycznej, a będących gwarancją prawną ochrony dóbr osobistych pacjenta w procesie...
  • Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy
    %
    Książka przedstawia interesujące, złożone i wieloaspektowe zagadnienie w przedmiocie prawa pracy dotyczące ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Ze względu na reguły panujące obecnie w...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
    58,65 zł
    69,00 zł
    Najniższa cena: 51,75 zł
    Książka przedstawia interesujące, złożone i wieloaspektowe zagadnienie w przedmiocie prawa pracy dotyczące ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Ze względu na reguły panujące obecnie w...
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych
    %
    Prezentowana monografia poświęcona jest ważnemu zagadnieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych (w tym odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, biegłych rewidentów,...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Prezentowana monografia poświęcona jest ważnemu zagadnieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych (w tym odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, biegłych rewidentów,...
  • Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym
    %
    Niniejsza rozprawa omawia prawo znaków towarowych w świetle prawa polskiego, wspólnotowego, a także prawa innych państwa europejskich nie będących członkami UE. Autor szczegółowo omówił w...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
    84,15 zł
    99,00 zł
    Najniższa cena: 74,25 zł
    Niniejsza rozprawa omawia prawo znaków towarowych w świetle prawa polskiego, wspólnotowego, a także prawa innych państwa europejskich nie będących członkami UE. Autor szczegółowo omówił w...
  • Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym
    %
    Książka, będąca pracą habilitacyjną Autorki, jest jedyna publikacją na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak głębokie i kompleksowe studium o klauzuli generalnej (i...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
    50,15 zł
    59,00 zł
    Najniższa cena: 44,25 zł
    Książka, będąca pracą habilitacyjną Autorki, jest jedyna publikacją na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak głębokie i kompleksowe studium o klauzuli generalnej (i...