dr Anna Urbańska-Łukaszewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznańskim Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny.