Ordynacja podatkowa 2023. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowy komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933, 2180). Komentarz wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:... więcej ›

Opis książki

Szczegółowy komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933, 2180).

Komentarz wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:

 • organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • umowy o współdziałanie i porozumień podatkowych;
 • powstawania i wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, terminów płatności, zasad regulowania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, dodatkowych zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie zobowiązań, przedawnienia, nadpłaty, podpisywania i korekty deklaracji, informacji podatkowych o schematach podatkowych, rachunków, odpowiedzialności solidarnej, praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania, Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, opinii zabezpieczających, cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, analizy ryzyka, blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, kar pieniężnych;
 • zasad ogólnych i stron postępowania podatkowego, wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego, załatwiania spraw, doręczeń, wezwań, przywrócenia terminu, wszczęcia postępowania, metryk, protokołów i adnotacji, udostępniania akt, dowodów, rozprawy, zawieszenia postępowania, decyzji i ich wykonania, postanowień, odwołań, zażaleń, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, a także jej wygaśnięcia, odpowiedzialności odszkodowawczej, kosztów postępowania;
 • prowadzenia czynności sprawdzających;
 • kontroli podatkowej i postępowań podatkowych;
 • tajemnicy skarbowej;
 • przepisów karnych.

Publikacja z uwzględnia zmiany opublikowane w: Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, które wchodzą w życie 1.1.2024 r., tj. zmiany dotyczące posługiwania się językiem angielskim przy zawieraniu porozumienia inwestycyjnego pomiędzy inwestorem a organem właściwym ws. porozumienia, oraz zmiany wynikające z Dz.U. z 2022 r. poz. 2180, które wchodzą w życie 1.3.2023 r. i 1.7.2023 r., tj. odnoszące się do zobowiązania notariuszy i Krajowej Rady Notarialnej do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w określony sposób i w wymaganym terminie informacji o wskazanych w ustawie aktach notarialnych, zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia oraz zarejestrowanym europejskim poświadczeniu spadkowym.

Komentarz uwzględnia m.in. najnowsze zmiany, które weszły w życie 7.7.2022 r., dotyczące:

 • e-Urzędu Skarbowego, który wprowadził możliwość załatwiania wielu spraw zdalnie, także przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wprowadzając automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową;
 • wyłączenia możliwości zaliczania wpłat podatku VAT od importu i akcyzy na poczet zaległości podatkowych, co może wpłynąć pozytywnie na skuteczną i sprawną obsługę podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi;
 • znowelizowania art. 50, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, powstających w związku ze stosowaniem tego przepisu.

oraz zmiany dotyczące doręczeń elektronicznych – zmiany mają charakter ujednolicający terminologię z ustawą o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), a ich celem jest m.in. zrównoważenie postaci papierowej z elektroniczną, a także zmiany dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, dyrektorów i rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej wynikające z ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.) i dalsze zmiany wynikające z tzw. programu „Polski Ład" – oraz ustaw wprowadzających i nowelizujących ten program.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych, księgowych i podatników.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1308
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1700 g
 • ISBN: 978-83-8291-423-8
 • EAN: 9788382914238
 • Kod serwisu: 00936200

Kategorie

Tagi