Bestseller

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie. Przewodnik po zmianach

 • 139,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik po zmianach z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz programu otwierania danych.  Wprowadzone przez ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zmiany... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po zmianach z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz programu otwierania danych. 

Wprowadzone przez ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać bezwnioskowo. W wyniku nowelizacji pojawiła się nowa kategoria danych o wysokiej wartości, które, co do zasady, muszą być udostępniane bezpłatnie. Zmiany obejmują też dane badawcze czy dane dynamiczne, które trzeba będzie udostępniać niezwłocznie po ich zgromadzeniu. Pojawiły się także nowe rozwiązania dotyczące m.in. programu otwierania danych, portalu otwartych danych czy pełnomocników do spraw otwartości danych.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaki jest zakres podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania?
 • Które podmioty zobowiązane nie mają obowiązku stosowania trybu wnioskowego?
 • Jakie nowe kategorie danych zostały objęte ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego?
 • Jak należy definiować otwarte dane?
 • Który podmiot w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy o otwartych danych jest podmiotem udostępniającym dane prywatne?
 • Kiedy podmioty niebędące podmiotami zobowiązanymi muszą stosować ustawę o otwartych danych i jakie dane muszą udostępniać w celu ich ponownego wykorzystywania?
 • Kiedy podmiot zobowiązany powinien odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
 • Jakie są przesłanki umożliwiające zawarcie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji?
 • Jakie ograniczenia warunków ponownego wykorzystywania są dopuszczalne?

Konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów jest uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się udostępnianiem informacji, administratorów stron BIP, inspektorów ochrony danych osobowych, osób zajmujących się kształtowaniem polityki informacyjnej w urzędach, a także rzeczników prasowych, administratorów informacji publicznej, przyszłych pełnomocników ds. otwartości danych, podmiotów realizujących zadania publiczne niebędących organami władzy publicznej oraz podmiotów obowiązanych do prowadzenia strony BIP.

Spis treści

O autorze

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zarys prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Rozdział II. Objaśnienie pojęć

 • 1. Słowniczek ustawowy
 • 2. Uporządkowanie definicyjne ponownego wykorzystywania
 • 3. Rezygnacja z rozróżniania celu ponownego wykorzystywania

Rozdział III. Obligatoryjne rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych

Rozdział IV. Wyłączenie podmiotowe trybu wnioskowego

Rozdział V. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o nowe kategorie danych

 • 1. Nowe kategorie danych
 • 2. Dane badawcze
 • 3. Dane dynamiczne
 • 4. Dane o wysokiej wartości
 • 5. Dane prywatne
  • 5.1. Definicja nowej kategorii danych w ujęciu porównawczym
  • 5.2. Dane prywatne w kontekście prawa do informacji i prawa do informacji o środowisku
  • 5.3. Udostępnianie danych prywatnych
  • 5.4. Metadane, dane otwarte oraz stosowane formaty danych

Rozdział VI. Analiza porównawcza przepisów ustawy o otwartych danych i poprzednio obowiązującej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 • 1. Zdefiniowanie pojęcia anonimizacji
 • 2. Rozszerzenie katalogu podmiotów nieobjętych ustawą
  • 2.1. Dane posiadane przez schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
  • 2.2. Zakres podmiotowy stosowania wyjątku
  • 2.3. Zakres przedmiotowy stosowania wyjątku
   • 2.3.1. Ujęcie faktyczne
   • 2.3.2. Ujęcie potencjalne
   • 2.3.3. Ujęcie potencjalne rozszerzające
 • 3. Rozszerzenie przesłanek odmowy
  • 3.1. Informacje sektora publicznego objęte prawami własności przemysłowej
  • 3.2. Informacje sektora publicznego będące w posiadaniu bibliotek pedagogicznych
  • 3.3. Informacje sektora publicznego wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej
  • 3.4. Informacje sektora publicznego stanowiące program komputerowy
   • 3.4.1. Zasada generalna
   • 3.4.2. Wyjątek od zasady generalnej
 • 4. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa – modyfikacja formuły
  • 4.1. Przesłanki zawarcia umowy na wyłączność
  • 4.2. Procedura zawarcia umowy na wyłączność
  • 4.3. Nowe ujęcie obowiązku oceny aktualności przesłanek zawarcia umowy na wyłączność
  • 4.4. Jawność umowy i oceny
 • 5. Nowy obowiązek odnoszący się do określenia warunków
  • 5.1. Domniemanie bezwarunkowości ponownego wykorzystywania
  • 5.2. Reguły wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych za pośrednictwem strony BIP oraz portalu danych
 • 6. Nowa klasyfikacja warunków ponownego wykorzystywania
  • 6.1. Obiektywność warunków ponownego wykorzystywania
  • 6.2. Niedyskryminujące warunki ponownego wykorzystywania
  • 6.3. Uzasadnione i proporcjonalne ograniczenie ponownego wykorzystywania
 • 7. Nowe elementy w przebiegu trybu wnioskowego
  • 7.1. Przesłanki trybu wnioskowego
   • 7.1.1. Informacje nieudostępnione w BIP lub portalu danych
   • 7.1.2. Informacje udostępniane w innym systemie teleinformatycznym, przy których nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat
   • 7.1.3. Informacje wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone
   • 7.1.4. Informacje, które są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego
  • 7.2. Wniosek specjalny – nowe ujęcie
  • 7.3. Nowe ujęcie prawnych form działania podmiotu zobowiązanego
   • 7.3.1. Przedmiot wniosku dotyczy informacji sektora publicznego, których podmiot zobowiązany nie posiada
   • 7.3.2. Sposób lub forma wskazane we wniosku spowodowałyby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań
 • 8. Obligatoryjny obowiązek aktualizacji
 • 9. Możliwość stosowania standardowych licencji
 • 10. Nowe ujęcie kosztów
  • 10.1. Perspektywa kosztów związanych z ponownym wykorzystywaniem i dostępem do informacji publicznej
  • 10.2. Opłaty za ponowne wykorzystywanie w ujęciu ustawy o otwartych danych
 • 11. Tryb odwoławczy od decyzji
  • 11.1. Organ odwoławczy
  • 11.2. Decyzja o odmowie wyrażenia zgody

Aneks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 124
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 220 g
 • ISBN: 978-83-8235-126-2
 • EAN: 9788382351262
 • Kod serwisu: 00925000

Kategorie