dr Piotr Sitniewski

Dr Piotr Sitniewski – doktor nauk prawnych, członek Zespołu Nauk Społecznych
i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008–2012), obecnie ekspert PKA
z ramienia pracodawców; wykładowca akademicki w/z ustroju samorządu, prawa
administracyjnego, rozwiązań antykorupcyjnych; prowadzi szkolenia z dostępu
do informacji publicznej m.in. w KSAP im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego w Warszawie; członek SKO w Białymstoku (2004–2008). Prezes
fundacji JAWNOSC.PL; prowadzi portal www.jawnosc.pl; kierownik projektu
www.jawnoscsamorzadu.pl.