dr hab. Piotr Sitniewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie. W dniu 25.9.2020 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na WPiA UWM na podstawie monografii ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego". Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008–2012. W latach 2004–2008 pozaetatowy członek SKO w Białymstoku. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w KSAP w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego i zasad uczciwości publicznej, w tym monografii, komentarzy do ustaw i artykułów naukowych. Prowadzi portal www.jawnosc.pl poświęcony zagadnieniom jawności życia publicznego.