Bestseller

Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie e-doręczeń w sektorze publicznym - zmiany zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r. Poradnik obejmuje zagadnienia dotyczące bazy adresów do doręczeń elektronicznych, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, czy zmian w procedurach administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie e-doręczeń w sektorze publicznym - zmiany zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.

System doręczeń elektronicznych funkcjonujących w dotychczasowym kształcie, w ramach szeroko rozumianej administracji publicznej, podlegał wielokrotnej krytyce. Zasadnicze uwagi odnosiły się przede wszystkim do tego, iż osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nawet gdy założyła konto na e-PUAP-ie i tak musiała w każdej sprawie administracyjnej, podatkowej czy egzekucyjnej wnioskować o doręczenia za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Zmniejszało to istotnie efektywność doręczeń elektronicznych, a dodatkowo obciążało te podmioty dodatkowym obowiązkiem. Wykazywano także, iż mankamentem dotychczasowego sposobu doręczeń elektronicznych jest to, iż podmiot posiadający konto na e-PUAP-ie miał ograniczony dostęp do korespondencji wysłanej na ten adres a nieodebranej w odpowiednim czasie. Środkiem zaradczym na te oraz inne problemy ma być nowowprowadzona ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 285).

Umocowanie w przepisach prawa publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH) oznaczać będzie, że ich wykorzystanie w komunikacji między stronami będzie metodą skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. W pierwszej kolejności do wdrożenia systemu e-doręczeń zobowiązana będzie następująca grupa podmiotów:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • inne organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • podmioty zaufania publicznego, tj. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze,
 • podmioty niepubliczne wpisywane do KRS,
 • ZUS, KRUS, NFZ.

Publikacja od strony praktycznej przedstawia nowy model doręczeń i to nie tylko elektronicznych. Trzeba podkreślić, że wskazany wyżej akt prawny dokonał także zmian w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa czy ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzając tzw. wiążąca hierarchię doręczeń.

Doręczenia elektroniczne mają się stać powszechnym instrumentem wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi, i to nie tylko w sferze gdzie organ administracji publicznej działa korzystając ze swojego władztwa administracyjnego, ale i tzw. stosunkach cywilnoprawnych. Poza tym publikacja przybliży także jak realizować wprowadzone metody doręczeń, aby realizacja władzy publicznej nie mogła być uznana jako niezgodna z prawem i naruszająca prawa do czynnego udziału w postępowaniach.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • bazy adresów do doręczeń elektronicznych – rejestru publicznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • adresu do doręczeń elektronicznych – podmiotów zobowiązanych, zasad tworzenia, aktualizacji i wykreślania z bazy adresów,
 • usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – publicznej i kwalifikowanej,
 • doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
 • zmian w procedurach administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych.

Spis treści

O Autorze

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Nowy model doręczeń elektronicznych – cele, założenia, zakres podmiotowy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Moment wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych
 • 3. Obowiązek stosowania nowych rozwiązań prawnych
  • 3.1. Podmioty publiczne
  • 3.2. Podmioty niepubliczne
 • 4. Wyłączenia w stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczeń i wymiany informacji

Rozdział II. Pojęcia i definicje w zakresie doręczeń elektronicznych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Podmiot publiczny
 • 3. Podmiot niepubliczny
 • 4. Dokument elektroniczny
 • 5. Adres do doręczeń elektronicznych
 • 6. Skrzynka doręczeń

Rozdział III. Baza adresów do doręczeń elektronicznych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zakres danych w bazie
 • 3. Wyszukiwanie danych z bazy
 • 4. Liczba adresów w bazie
 • 5. Skutki prawne wpisu adresu do bazy
 • 6. Okres, na jaki dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
 • 7. Komunikacja transgraniczna

Rozdział IV. Adres do doręczeń elektronicznych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zasady tworzenia i wpisywania adresów do doręczeń elektronicznych
  • 2.1. Etap I
  • 2.2. Etap II
  • 2.3. Etap III
  • 2.4. Etap IV
 • 3. Automatyczny wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
 • 4. Adres do doręczeń elektronicznych podmiotów publicznych
 • 5. Adres do doręczeń elektronicznych podmiotów niepublicznych, które mają obowiązek jego posiadania
 • 6. Adres do doręczeń elektronicznych podmiotów niepublicznych, które nie mają obowiązku jego posiadania
 • 7. Aktualizacja danych w bazie i wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych
  • 7.1. Aktualizacja danych w bazie
  • 7.2. Wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych

Rozdział V. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego – publiczna i kwalifikowana

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • 3. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Rozdział VI. Publiczna usługa hybrydowa

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przekształcenie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową
 • 3. Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek listowych
 • 4. Proces doręczenia przesyłki w ramach publicznej usługi hybrydowej

Rozdział VII. Zmiany w procedurach administracyjnych

 • 1. Przepisy przejściowe i wprowadzające
 • 2. Stosowanie doręczeń w okresach przejściowych
  • 2.1. Doręczenia elektroniczne między podmiotami publicznymi w okresie od 5.10.2021 r. do 10.12.2023 r.
  • 2.2. Doręczenia elektroniczne między podmiotami publicznymi po 10.12.2023 r.
  • 2.3. Doręczenia elektroniczne między organem administracji publicznej a podmiotem niepublicznym w okresie od 5.10.2021 r. do 10.12.2023 r.
  • 2.4. Doręczenia elektroniczne między organem a podmiotem niepublicznym po 10.12.2023 r.
 • 3. Forma prowadzenia i załatwiania spraw. Dokument elektroniczny a pismo
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Pojęcie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego, podpisu zaufanego oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej
  • 3.3. Forma pism kierowanych przez strony i ich pełnomocników do organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne
 • 4. Pisma doręczane w postaci elektronicznej
 • 5. Wiążąca hierarchia doręczeń
 • 6. Adres do doręczeń elektronicznych, na który doręczane są pisma w postępowaniach administracyjnych
 • 7. Data doręczenia pism wysyłanych przez organ/strony/pełnomocników w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu publicznej/kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • 8. Pełnomocnik a doręczenia elektroniczne
 • 9. Adres poczty elektronicznej (e-mail) a doręczenia według KPA
 • 10. Akta postępowania w postaci elektronicznej

Rozdział VIII. Zmiany w procedurach egzekucyjnych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zmiany wprowadzone do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dniem 5.10.2021 r.
 • 3. Sposoby dokonywania doręczeń w postępowaniach egzekucyjnych

Rozdział IX. Zmiany w procedurach podatkowych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przepisy przejściowe i wprowadzające
 • 3. Stosowanie doręczeń w okresach przejściowych
 • 4. Forma prowadzenia i załatwiania spraw
 • 5. Pisma doręczane w postaci elektronicznej
 • 6. Wiążąca hierarchia doręczeń
 • 7. Adres do doręczeń elektronicznych, na który doręczane są pisma w postępowaniach podatkowych
 • 8. Data doręczenia pism wysyłanych przez organ/strony/pełnomocników w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu publicznej/kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • 9. Pełnomocnik a doręczenia elektroniczne
 • 10. Adres poczty elektronicznej (e-mail) a doręczenia według Ordynacji podatkowej
 • 11. Akta postępowania w postaci elektronicznej

Rozdział X. Doręczenia elektroniczne w postępowaniach sądowoadministracyjnych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obecne rozwiązania prawne stosowane w zakresie doręczeń elektronicznych i formy załatwiania i prowadzenia spraw w sądach administracyjnych
 • 3. Zmiany w systemie doręczeń elektronicznych i formy wnoszenia pism do sądu administracyjnego od dnia 1.10.2029 r.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 120
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 210 g
 • ISBN: 978-83-8356-171-4
 • EAN: 9788383561714
 • Kod serwisu: 00943000

Kategorie