Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz

 • 159,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawy żłobkowej), uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie, które zostały wprowadzone: ustawą z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawy żłobkowej), uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie, które zostały wprowadzone:

 • ustawą z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 952) oraz
 • ustawą z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) – zmiany wynikające z tej ustawy, a dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3, w większości wejdą w życie od 1.4.2022 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone wymienionymi nowelizacjami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 to:

 • zmiana zakresu zobowiązania podmiotów do sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez rozszerzenie informacji zawieranych w sprawozdaniach,
 • wprowadzenie obowiązku posiadania przez rodziców adresu e-mail lub numeru telefonu do celów procesu rekrutacyjnego do żłobka lub klubu dziecięcego,
 • zmiana katalogu informacji przetwarzanych przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia rejestru oraz w celu umożliwienia uzyskania przez rodziców dofinansowania i realizacji prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w celu monitorowania realizacji tego prawa,
 • wprowadzenie nowego rozdziału 8a „Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna", zawierającego regulację kwestii dofinansowania przysługującego na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • aktualność komentarza, który uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także ustawą z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, które w większości wejdą w życie 1.4.2022 r. Komentarz zawiera więc omówienie wciąż aktualnych przepisów obowiązujących do 1.4.2022 r., a także przepisów, które wejdą w życie w tej dacie;
 • szeroko skomentowane założenia dotyczące zakładania i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych jak i działalności dziennych opiekunów i niań,
 • szczegółowo omówione obowiązki wszystkich podmiotów, które tworzą żłobki lub kluby dziecięce i prowadzą ich działalność, a także działalność dziennych opiekunów i niań,
 • liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia,
 • bogate orzecznictwo sądowe wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy,
 • wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu dokumentacji związanej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za tworzenie i prowadzenie jednostek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Które zmiany wynikające z ustawy z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym będą obowiązywały od 1.4.2022 r.?
 • Jak wygląda organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jej formy i funkcje oraz zadania?
 • Jakie dane osobowe mogą być ujawniane w trakcie rekrutacji do jednostek opiekuńczych?
 • Jaki jest zakres obowiązków poszczególnych jednostek, w tym także badania sanitarno-epidemiologiczne?
 • Jak wygląda działalność jednostek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w sytuacji związanej z pandemią COVID-19?
 • Jakie są podmioty tworzące jednostki opiekuńcze i jakie osoby są uprawnione do opieki?
 • Jak tworzy się zespoły żłobków lub klubów dziecięcych?
 • Czy możliwa jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek opiekuńczych?
 • Jakie są zadania żłobka lub klubu dziecięcego?
 • Jak prawidłowo sformułować statut żłobka, by nie przekroczyć upoważnienia ustawowego?
 • Jakie są zasady współpracy jednostek opiekuńczych z rodzicami (np. poprzez rady rodziców)?
 • Jakie obowiązują wymagania dla dyrekcji, personelu placówek, wolontariuszy?
 • Jak funkcjonuje rejestr żłobków i klubów dziecięcych?
 • Jak uregulowano kwestie opłat?
 • Jak prowadzone są szkolenia personelu żłobków, klubów dziecięcych a także dziennych opiekunów i niań?
 • Jak przebiega finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki, w tym nowe kwestie wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym?

Do komentarza dołączono wzory najważniejszych dokumentów, dzięki którym Czytelnicy uzyskają wsparcie w tworzeniu dokumentacji potrzebnej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to następujące wzory:

 • oświadczenie o miejscu pracy rodziców/miejscu pobierania nauki,
 • oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do żłobka,
 • oświadczenie o liczbie rodzeństwa kandydata,
 • oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie kandydata,
 • oświadczenie o stanie zdrowia dziecka,
 • oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki,
 • uchwała w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie,
 • uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 228
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8235-998-5
 • EAN: 9788382359985
 • Kod serwisu: 00926900

Kategorie