Wzory do pobrania

Przedsprzedaż

Przeciwdziałanie przemocy domowej - analiza zmian + wzory do pobrania

Wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2023
Powiadomienie o premierze ›

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące zmian w prawie wprowadzonych ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. ... więcej ›

Opis książki

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące zmian w prawie wprowadzonych ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie 22.6.2023 r. i od tego czasu zarówno przedstawiciele służb wskazanych w ustawie, jak i członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych zobowiązani będą do ich stosowania.

Ustawa określa:

 1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej;
 3. zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.

Ustawą z dnia 9.3.2023 r. wprowadzono do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie szereg zmian, które w sposób istotny rozszerzają zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, a tym samym sytuacji, w których organy reprezentowane w Zespołach Interdyscyplinarnych zobowiązane będą do założenia i prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Jedną z podstawowych zmian w tym zakresie jest zmodyfikowanie samego pojęcia przemocy w rodzinie i zastąpienie go terminem „przemoc domowa". Wprowadzono cztery nowe (lub zmienione) definicje. Mają one nie tylko uporządkować terminologię używaną w tekście ustawy, ale również umożliwić bardziej precyzyjne stosowanie jej przepisów.

W publikacji znajdziemy omówienie różnic i wskazanie przykładów wprowadzonych nowych definicji czyli:

 • definicja przemocy w rodzinie została zastąpiona definicją przemocy domowej;
 • ustanowiono definicję osoby doznającej przemocy domowej;
 • zrezygnowano z dotychczasowej definicji członka rodziny i w to miejsce wprowadził ustawową definicję osoby stosującej przemoc domową;
 • definicja świadka przemocy domowej wprowadziła dwie różne kategorie świadków: pierwsza kategoria w sytuacji, gdy świadek widział akt przemocy; druga ustanawia świadkiem przemocy domowej każdego, kto ma wiedzę o przemocy.

Nowelizacja wprowadza także całkowicie nowe rozwiązania prawne dotyczące zakresu podmiotowego procedury Niebieskiej Karty. Ustawodawca niemal całkowicie rezygnuje z powiązań o charakterze biologicznym, jako przesłanki zastosowania procedury NK na rzecz powiązań emocjonalnych czy też osobistych. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości prowadzenia procedury NK w stosunku do osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu (oraz członków jej rodziny), a także osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

W znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej ustawodawca wprowadza dwa istotne rozwiązania dotyczące dzieci jako ofiar i sprawców przemocy domowej. Pierwsza sytuacja dotyczy małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej, gdy zostanie założona Niebieska Karta. Druga zmiana dotyczy samego pojęcia sprawcy przemocy i stwierdzenia, że osoba stosująca przemoc jest pełnoletnia, co oznacza to, że nie będzie dopuszczalne prowadzenie procedury NK wobec niepełnoletnich sprawców przemocy domowej.

Ustawodawca nałożył obowiązek powołania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta „nowych" zespołów po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po 22.6.2023 r. (zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej powołanie zespołów interdyscyplinarnych nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy). Z dniem powołania zespołów interdyscyplinarnych znosi się dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne. W przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ustawodawca wprowadza pojęcie właściwości zespołu interdyscyplinarnego. Wprowadzenie do ustawy instytucji właściwości miejscowej powoduje, że zasadniczo nie będzie możliwe prowadzenie procedury NK przez dwa różne zespoły interdyscyplinarne w odniesieniu do tego samego zgłoszenia.

Prezentowany poradnik stanowi doskonałe wsparcie dla wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie. Dotyczy to głównie: pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów, policji, nauczycieli, prawników.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • czy konieczna jest nowa uchwała rady gminy w celu powołania nowego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • do kiedy należy powołać nowy Zespół Interdyscyplinarny?
 • jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
 • czy konieczne jest przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu?
 • jakie będzie rola Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • jakie są nowe zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych?
 • jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy domowej?
 • jakie informacje będą musiały znaleźć się w protokole z zakończenia procedury NK?
 • kto będzie uprawniony do zamknięcia procedury NK?
 • jakie działania należy podejmować po zamknięciu NK?
Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz nowe wzory dokumentów omawiane w publikacji m.in.:

 • Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 • Porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, których przedstawiciele są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, które nie są reprezentowane w Zespole Interdyscyplinarnym.
 • Wzoru regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 30 czerwca 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 200
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 610 g
 • ISBN: 978-83-8291-891-5
 • EAN: 9788382918915
 • Kod serwisu: 00980500

Kategorie

Tagi