Zapowiedź

Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: dr Radosław Strugała

Publikacja Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego przedstawia szeroko ujęty problem dóbr i interesów chronionych w strukturze czynu niedozwolonego. Przedstawiono w niej m.in. znaczenie dóbr i interesów poszkodowanego, ocenę bezprawności szkody, ochronę deliktową. Oprócz omówienia kontekstu w polskim prawie czynów... więcej ›

Więcej o książce

Publikacja Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego przedstawia szeroko ujęty problem dóbr i interesów chronionych w strukturze czynu niedozwolonego. Przedstawiono w niej m.in. znaczenie dóbr i interesów poszkodowanego, ocenę bezprawności szkody, ochronę deliktową. Oprócz omówienia kontekstu w polskim prawie czynów niedozwolonych ciekawym dodatkiem jest przedstawienie problemu w strukturze wybranych systemów odpowiedzialności deliktowej (m.in. model niemiecki, francuski oraz włoski).

Celem publikacji jest analiza poszczególnych przesłanek odpowiedzialności deliktowej – związku przyczynowego, pojęcia szkody oraz stanów faktycznych składających się na zdarzenia stanowiące poszczególne podstawy odpowiedzialności (w tym okoliczności przesądzających o winie i bezprawności). W opracowaniu przyjęto oryginalną perspektywę: centralną kategorią, z punktu widzenia której prowadzona jest wspomniana analiza jest kategoria dóbr i interesów poszkodowanego naruszonych w związku z wyrządzeniem mu szkody. Podstawowa teza pracy to założenie, że w reżimie deliktowym naprawieniu powinna podlegać nie każda szkoda rozumiana potocznie, ale tylko taka szkoda, która dotyka określonych dóbr i interesów poszkodowanego zasługujących na ochronę ze strony prawa deliktowego. Rozwijając taką myśl starano się przedstawić kryteria, na podstawie których sady powinny decydować czy określony interes poszkodowanego jest godny ochrony. Praca stanowi również próbę uzasadnienia, że tego rodzaju ocena może się odbywać de lege lata w prawie polskim, a właściwym dla jej dokonywania narzędziem jest, wyróżniana przez niektórych autorów, przesłanka tzn. bezprawności szkody.

W publikacji w poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:

 • znaczenie dóbr i interesów poszkodowanego w prawie deliktów (kontekst występowania formuły dóbr i interesów poszkodowanego oraz wymogu wartościowania interesów poszkodowanego w polskim prawie czynów niedozwolonych),
 • przedmiot i cel opracowania (aktualność zagadnienia dóbr i interesów poszkodowanego, przedmiot, cele i zakres opracowania),
 • dobra i interesy chronione w strukturze wybranych systemów odpowiedzialności deliktowej. Potrzeba i sposoby ograniczenia odpowiedzialności deliktowej do szkód wynikających z naruszenia określonych interesów poszkodowanego [model niemiecki, francuski, włoski, common law, zasady Europejskiego Prawa Deliktów (PETL) i Projekt Wspólnych Ram Odniesienia (DCFR)],
 • konstrukcja prawna czynu niedozwolonego a dobra i interesy chronione w ramach odpowiedzialności deliktowej (konstrukcja prawna i znaczenie poszczególnych przepisów dotyczących odpowiedzialności deliktowej, względny charakter odpowiedzialności deliktowej, zasada ograniczenia odpowiedzialności do bezpośrednio poszkodowanego oraz pojęcie wierzyciela w stosunku deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, przesłanki odpowiedzialności deliktowej, znaczenie poszczególnych przesłanek odpowiedzialności a bezprawność szkody, szkoda i jej bezprawność),
 • dobra i interesy tradycyjnie pozostające pod ochroną deliktową [dobra osobiste, zakres interesów chronionych w ramach prawa własności, możliwości zarobkowe i widoki na przyszłość (art. 444 § 2 KC) – utrata szansy zarobkowania i polepszenia własnej sytuacji majątkowej, utrzymanie i alimentacja (art. 446 KC)],
 • ochrona deliktowa pozostałych dóbr i interesów [problem roszczeń z zakresu tzw. wrongful life, roszczenia z zakresu tzw. wrongful conception i wrongful birth, interesy chronione przez przepisy z zakresu prawa rodzinnego oraz więzi rodzinne i emocjonalne, posiadanie, wierzytelności (prawa względne), prawa udziałowe w spółkach kapitałowych, zdolność kredytowa (wiarygodność finansowa), konkurencja oraz indywidualne interesy konsumentów, środowisko, szansa (ekspektatywa)],
 • ocena bezprawności szkody (charakter prawny i funkcja bezprawności szkody, stosowanie przesłanki bezprawności szkody).

Monografię przygotowano z myślą zarówno o praktykach – osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną, tj. adwokatach, radcach prawnych, jak i teoretykach. Publikacja będzie przydatna również dla aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa oraz dla wszystkich osób zainteresowanych materią dóbr i interesów chronionych w strukturze czynu niedozwolonego, którzy chcą pogłębić wiedzę na ten temat.

Szczegóły

Premiera: Luty 2019 r.
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-194-3
Liczba stron: 600
Oprawa: Twarda