prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Emerytowany Profesor tytularny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rodzinnego, był kierownikiem Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, ekspert Sejmu i Senatu, był członkiem Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.