dr Justyna Węglińska

Doktor nauk prawnych, odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie w latach 2018–2021. Dwukrotna laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w latach 2015/2016 i 2016/2017. W 2019 r. odbyła wyjazd badawczy na Uniwersytecie Oksfordzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w administracji rządowej, gdzie reprezentowała organ administracji rządowej przed sądami powszechnymi, a także czynnie uczestniczyła w procesach legislacyjnych. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa energetycznego oraz prawa medycznego.