Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej, były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowo-ścią i finansami oraz egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Wykładowca i trener problematyki podatkowej, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego i zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.