Nowość

Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym

 • 219,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze na rynku, kompleksowe opracowanie tematyki pełnomocnictwa procesowego i związanych z tą tematyką zagadnień. Głównym celem publikacji jest opisanie natury i charakteru instytucji pełnomocnictwa procesowego, mając na uwadze specyfikę instytucji pełnomocnictwa jako instytucji prawa procesowego oraz cywilnoprawną zasadę swobody autonomii woli stron... więcej ›

Opis książki

Publikacja jest pierwszym na rynku polskim kompleksowym opracowaniem tematyki pełnomocnictwa procesowego i związanych z tą tematyką zagadnień.

Głównym celem publikacji jest opisanie natury i charakteru instytucji pełnomocnictwa procesowego, mając na uwadze specyfikę instytucji pełnomocnictwa jako instytucji prawa procesowego oraz cywilnoprawną zasadę swobody autonomii woli stron. Autorka analizuje praktyczne kwestie związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym pełnomocnictwa procesowego, powstaniem oraz ustaniem pełnomocnictwa, w tym dalszego pełnomocnictwa procesowego (substytucji).

Dla wzbogacenia rozważań i argumentacji prawniczej w publikacji zostały przedstawione poglądy wypracowane m.in. w literaturze niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej na gruncie obcych regulacji pełnomocnictwa procesowego.

Szczegółowo omówiono istotne zagadnienia, jak:

 • przedstawicielstwo;
 • pełnomocnictwo procesowe;
 • powstanie pełnomocnictwa procesowego;
 • zakres podmiotowy pełnomocnictwa procesowego;
 • przedmiot pełnomocnictwa procesowego;
 • ustanie pełnomocnictwa procesowego.

Książka adresowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prawników-praktyków, którzy działają w charakterze pełnomocników lub których kwestie poruszone w publikacji dotyczą bezpośrednio. Publikacja ma również istotne znaczenie dla studentów prawa, aplikantów oraz pracowników naukowych zainteresowanych problematyką przedstawicielstwa w prawie i postępowaniu cywilnym.

Spis treści

Literatura

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Przedstawicielstwo

 • § 1. Konstrukcja przedstawicielstwa w prawie cywilnym
  • I. Zasada autonomii woli stron
  • II. Prawna regulacja przedstawicielstwa
  • III. Przesłanki skuteczności działania przedstawiciela
 • § 2. Ewolucja instytucji przedstawicielstwa
 • § 3. Rodzaje przedstawicielstwa
  • I. Dychotomiczny podział przedstawicielstwa
  • II. Rodzaje przedstawicielstwa a zasada autonomii woli
 • § 4. Istota przedstawicielstwa
  • I. Założenia i cele poszukiwania istoty przedstawicielstwa
  • II. Teoria fikcji
  • III. Teorie pośrednie
  • IV. Teoria reprezentacji
 • § 5. Pełnomocnictwo jako szczególny rodzaj przedstawicielstwa
  • I. Definicja pojęcia pełnomocnictwa
  • II. Teoria samoistności pełnomocnictwa

Rozdział II. Pełnomocnictwo procesowe

 • § 1. Prawo procesowe cywilne
 • § 2. Konstrukcja pełnomocnictwa w prawie procesowym
 • § 3. Ewolucja instytucji pełnomocnictwa procesowego
  • I. Geneza instytucji zastępstwa procesowego
  • II. Regulacja w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r.
  • III. Zmiany przepisów związane ze zmianą ustroju państwa
  • IV. Regulacja w Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r.
 • § 4. Istota przedstawicielstwa w prawie procesowym

Rozdział III. Powstanie pełnomocnictwa procesowego

 • § 1. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego
 • § 2. Charakter prawny czynności udzielenia pełnomocnictwa procesowego
  • I. Czynność prawna a czynność procesowa
   • 1. Czynność prawna
   • 2. Czynność procesowa
  • II. Udzielenie pełnomocnictwa jako czynność prawna
  • III. Udzielenie pełnomocnictwa jako czynność procesowa
  • IV. Wnioski
 • § 3. Rodzaj czynności udzielenia pełnomocnictwa procesowego
  • I. Jednostronna a dwustronna czynność
  • II. Udzielenie pełnomocnictwa prawa materialnego
  • III. Przyjęcie pełnomocnictwa prawa materialnego
 • § 4. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego
  • I. Czynność dwustronna
  • II. Czynność jednostronna
 • § 5. Przyjęcie i wykazanie pełnomocnictwa procesowego
  • I. Przyjęcie pełnomocnictwa procesowego
  • II. Wykazanie pełnomocnictwa procesowego
  • III. Wnioski
 • § 6. Inne sposoby powstania pełnomocnictwa procesowego
  • I. Ustanowienie pełnomocnika przez sąd
  • II. Pełnomocnictwo procesowe wynikające z ustawy

Rozdział IV. Zakres podmiotowy pełnomocnictwa procesowego

 • § 1. Podmioty mające prawo udzielenia pełnomocnictwa
  • I. Kwalifikacje mocodawcy
   • 1. Zdolność sądowa
   • 2. Zdolność procesowa
  • II. Osoba mocodawcy
   • 1. Strona
   • 2. Przedstawiciel ustawowy oraz organ osoby prawnej
 • § 2. Podmioty mogące pełnić funkcję pełnomocnika
  • I. Kwalifikacje pełnomocnika
   • 1. Zdolność procesowa
   • 2. Zdolność postulacyjna
  • II. Katalog pełnomocników procesowych
   • 1. Uprawnione podmioty
   • 2. Pełnomocnicy profesjonalni
    • 2.1. Adwokat
    • 2.2. Radca prawny
    • 2.3. Rzecznik patentowy
    • 2.4. Doradca restrukturyzacyjny
    • 2.5. Prawnik zagraniczny
   • 3. Przymus adwokacko-radcowski
    • 3.1. Zakres obowiązkowego zastępstwa
    • 3.2. Obligatoryjne zastępstwo w postępowaniu przed SN
    • 3.3. Obligatoryjne zastępstwo w postępowaniu grupowym
    • 3.4. Obligatoryjne zastępstwo w sprawach własności intelektualnej
   • 4. Pozostałe podmioty
    • 4.1. Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony
    • 4.2. Osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia
    • 4.3. Współuczestnik sporu
    • 4.4. Członkowie rodziny
    • 4.5. Pracownik
    • 4.6. Podmioty uprawnione do reprezentowania w określonych postępowaniach
    • 4.7. Prokurent
   • 5. Osoba prawna jako pełnomocnik
  • III. Wnioski

Rozdział V. Przedmiot pełnomocnictwa procesowego

 • § 1. Reprezentowanie mocodawcy
 • § 2. Zakres pełnomocnictwa procesowego
  • I. Regulacja ustawowa zakresu
  • II. Wszystkie łączące się ze sprawą czynności procesowe
   • 1. Granice pojęcia czynności procesowych z art. 91 pkt 1 KPC
   • 2. Czynności materialnoprawne
   • 3. Czynności dokonywane po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy
    • 3.1. Nadzwyczajne środki prawne
    • 3.2. Skarga kasacyjna
    • 3.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
    • 3.4. Skarga o wznowienie postępowania
    • 3.5. Podsumowanie
  • III. Czynności dotyczące zabezpieczenia i egzekucji
  • IV. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa procesowego
   • 1. Substytucja
   • 2. Osoby uprawnione do udzielenia substytucji
   • 3. Osoby, którym można udzielić substytucji
   • 4. Treść substytucji
   • 5. Skutki udzielenia substytucji
  • V. Czynności dyspozytywne
   • 1. Czynności o podwójnej naturze prawnej
   • 2. Ugoda sądowa
   • 3. Zrzeczenie się roszczenia
   • 4. Uznanie powództwa
   • 5. Możliwość podejmowania czynności o charakterze dyspozytywnym
  • VI. Odbiór kosztów procesu
 • § 3. Dopuszczalne ograniczenia pełnomocnictwa
  • I. Funkcja regulacji zakresu pełnomocnictwa
  • II. Treść pełnomocnictwa w sprawach z obligatoryjnym zastępstwem
  • III. Treść pełnomocnictwa w pozostałych sprawach
  • IV. Wnioski
 • § 4. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa
 • § 5. Umocowanie szersze niż pełnomocnictwo procesowe
  • I. Pełnomocnictwo o szerszym zakresie
  • II. Prokura

Rozdział VI. Ustanie pełnomocnictwa procesowego

 • § 1. Przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa
 • § 2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa
  • I. Zasada odwołalności
  • II. Odwołanie a wypowiedzenie pełnomocnictwa
  • III. Wypowiedzenie pełnomocnictwa na gruncie obowiązującej regulacji
  • IV. Wnioski
  • V. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  • VI. Pełnomocnik z urzędu
 • § 3. Wygaśnięcie pełnomocnictwa z przyczyn niezależnych od stron
  • I. Spełnienie celu
   • 1. Pojęcie celu pełnomocnictwa
   • 2. Nadejście terminu
   • 3. Spełnienie się warunku
  • II. Po stronie mocodawcy
   • 1. Śmierć strony
   • 2. Utrata zdolności sądowej przez mocodawcę
    • 2.1. Przyczyny utraty zdolności sądowej
    • 2.2. Ogłoszenie upadłości
    • 2.3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
   • 3. Zmiany w zakresie zdolności procesowej
  • III. Po stronie pełnomocnika
   • 1. Śmierć pełnomocnika
   • 2. Utrata zdolności procesowej lub zdolności postulacyjnej
 • § 4. Inne przyczyny
 • § 5. Wygaśnięcie dalszego pełnomocnictwa procesowego

Wnioski końcowe

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 424
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8356-286-5
 • EAN: 9788383562865
 • Kod serwisu: 0A009800

Kategorie