dr hab. Arkadiusz Cudak

Doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.