Zapowiedź

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Grudzień 2021 r.
Powiadomienie o premierze ›

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej to praktyczne omówienie, którego celem jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu. W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor... więcej ›

Opis książki

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej to praktyczne omówienie, którego celem jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu.

W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor przeprowadza badania przede wszystkim w aspekcie efektywności materialnoprawnej ochrony zobowiązanego oraz umiejscowienia zarzutu w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Autor uwzględnia najnowsze, bardzo obszerne, zmiany stanu prawnego. W wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), która weszła w życie 30.7.2020 r., nastąpiły istotne zmiany w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Najgłębsze zmiany dotyczą właśnie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Doszło bowiem do rozdzielenia obrony merytorycznej zobowiązanego od obrony formalnej. W wyniku zmiany stanu prawnego ograniczono podstawy zarzutu, a także zmodyfikowano tryb jego wnoszenia i rozpoznawania. Ustawa wprowadziła także przepisy intertemporalne, które stanowią, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Od tej regulacji przewidziano również szereg wyjątków, wprowadzających zasadę bezpośredniego działania nowego prawa procesowego.

W publikacji znajduje się omówienie dotyczące m.in.:

 • środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym poruszona jest problematyka przymusu administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i jego celu, czy przedmiotu zarzutu;
 • stosunku zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do innych środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym Autor omawia stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do zażalenia, skargi na czynności egzekucyjne, żądania wyłączenia spod egzekucji, żądania zobowiązanego umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz sprzeciwu małżonka zobowiązanego;
 • podmiotów uprawnionych do wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym omówiona zostaje legitymacja procesowa;
 • terminu, wymogów formalnych oraz sposobu wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym Autor wyjaśnia terminy do wniesienia zarzutu, formę i treść oraz organ właściwy do rozpoznania sprawy;
 • podstawy zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym analizie zostaje poddana ewolucja podstaw zarzutu, jego klasyfikacja, problematyka poszczególnych podstaw zarzutu;
 • trybu rozpoznawania zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w tym wstępna kontrola wniesionych zarzutów, wpływ wniesionego zarzutu na bieg postepowania egzekucyjnego, rozpatrzenie zarzutu przez wierzyciela, rodzaje i kontrola rozstrzygnięć wierzyciela;
 • pozostałych zarzutów przewidzianych przez ustawodawcę, w tym zarzuty na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego, zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości, zarzut w sprawie zabezpieczenia i zarzuty w sprawie jednolitego tytułu wykonawczego.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także pracownicy administracji rządowej czy samorządowej, księgowi, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi.

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Premiera: Grudzień 2021 r.
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 400
 • ISBN: 978-83-8235-650-2
 • EAN: 9788382356502