prof. UEK dr hab. Jan Lic

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zespołu autorskiego Systemu prawa Handlowego, kierownik zespołu ekspertów opracowujących w latach 2006-2007 nowelizację ustaw gospodarczych, zajmuje się zagadnieniami prawa przedsiębiorców, prawa spółek oraz prawa umów handlowych. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.