prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego oraz prawa cywilnego.