prof. dr hab. Joanna Haberko

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 2012–2020 prodziekan. Autorka ponad 130 publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz medycznego; wielokrotna stypendystka Rządu włoskiego, odbywała staże naukowe na Wydziałach Prawa Uniwersytetu w Maceracie (2001) i Ferrarze (2004), w Instytucie Bioetyki Uniwersytetu im. A. Gemelli w Rzymie (2007 i 2008) i Instytucie Prawa, Ekonomii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Reggio Calabria (2019). Głównym obszarem zainteresowań badawczych autorki są zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego; brała udział w pracach Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010–2014). Obecnie jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu oraz członkiem zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.