NEWSLETTER • Bądź na bieżąco! • Zapisz się i odbierz rabat 10% » Sprawdź ›

x

Zapowiedź

Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom 2

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. UW dr hab. Leszek Bosek, dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Autor: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr n. med. Jan Borysowski, dr Urszula Drozdowska, Patryk Gacka, dr Małgorzata Gałązka, prof. UJ dr hab. Adam Górski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, dr hab. Beata Janiszewska, dr Michał Łuksza, prof. UG dr hab. Oktawian Nawrot, dr Bartłomiej Oszkinis, dr Katarzyna Pałka, dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, dr Emilia Sarnacka, dr Przemysław Sobolewski, dr Tomasz Sroka, dr Krzysztof Szczucki, dr hab. Monika Wałachowska

Opis produktu:

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy prawne poszczególnych świadczeń zdrowotnych); eksperyment medyczny... więcej ›

Więcej o książce

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy prawne poszczególnych świadczeń zdrowotnych);
 • eksperyment medyczny (zakres regulacji prawnej, pojęcie eksperymentu medycznego i granice jego ryzyka, ochrona prywatności informacyjnej, warunki proceduralne);
 • terapia eksperymentalna (aspekty medyczne i etyczne, prawo międzynarodowe wobec terapii eksperymentalnej, prawne ramy terapii eksperymentalnej w Unii Europejskiej i w Polsce);
 • świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację (metody i cele medycznego wspomagania prokreacji, granice wolności w sferze prokreacji, prawny status medycznego wspomagania prokreacji, zakres dopuszczalności medycznie wspomaganej prokreacji w ustawie o leczeniu niepłodności, zgoda pacjenta, problemy filiacyjne związane z medycznie wspomaganą prokreacją, wybrane zagadnienia macierzyństwa zastępczego);
 • świadczenia zdrowotne związane z ciążą i porodem (m.in. autonomia woli kobiety ciężarnej, ochrona zdrowia kobiety ciężarnej, ryzyka ciążowe, świadczenia zdrowotne udzielane w ciąży fizjologicznej, procedury obejmujące diagnostykę prenatalną, podejrzenie wady płodu lub noworodka, procedury obejmujące terapię prenatalną, poród, udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentkom w sytuacjach niepowodzeń położniczych, procedury medyczne w ciąży po zastosowaniu medycznie wspomaganej prokreacji, problemy zastępczego macierzyństwa w kontekście podejmowania decyzji w ramach procedur ciążowych);
 • sterylizacja (oceny prawne dobrowolnej sterylizacji, medyczne metody sterylizacji a jej ocena prawnokarna);
 • przerwanie ciąży (historia, modele regulacyjne przerwania ciąży, zabieg przerywania ciąży na gruncie Konstytucji RP oraz orzecznictwa ETPC, warunki ustawowe udzielania świadczeń i ich finansowanie, charakter prawny zabiegu, problemy szczególne);
 • zabiegi estetyczne(szczególne cechy zabiegów estetycznych oraz podstawowe problemy badawcze, zabiegi estetyczne jako zabiegi lecznicze i świadczenia zdrowotne, dopuszczalność zabiegów estetycznych o charakterze nieleczniczym, trudności związane z określeniem oczekiwanego przez pacjenta świadczenia, zasady przeprowadzania zabiegów estetycznych);
 • transplantologia (granice dopuszczalności transplantacji, sytuacja biorcy, ochrona prywatności informacyjnej dawcy i biorcy, zakaz komercjalizacji przeszczepów, ludzki embrion, przeszczepy ksenogeniczne);
 • leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (osoby uprawnione do uzyskania świadczeń zdrowotnych, podmioty udzielające świadczeń, ustawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym, finansowanie leczenia osób uzależnionych);
 • eutanazja i wspomagane samobójstwo (geneza, modele regulacyjne eutanazji i ich uzasadnienie, regulacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa w świetle Konwencji Europejskiej oraz w prawie polskim);
 • opieka długoterminowa (długoterminowa opieka zdrowotna i osoby uprawnione do jej uzyskania, podmioty zobowiązane do zapewnienia długoterminowej opieki zdrowotnej oraz ustawowe zasady udzielania świadczeń, długoterminowa opieka społeczna i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach długoterminowej opieki społecznej, ustawowe zasady wykonywania długoterminowej opieki społecznej);
 • świadczenia zdrowotne dotyczące krwi i jej składników(osoby poddawane świadczeniom zdrowotnym dotyczącym krwi, podmioty udzielające świadczeń, rodzaje świadczeń i ustawowe zasady ich udzielania);
 •  ochrona zdrowia psychicznego (podmiot uprawniony do świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, podmiot udzielający świadczeń, kategorie świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ustawowe zasady udzielania świadczeń);
 • alkoholizm w polskim prawie medycznym (problem alkoholizmu, zadania administracji publicznej, zakaz reklamy, zezwolenia na obrót alkoholem, postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, izba wytrzeźwień);
 • nikotynizm (pojęcie, nikotynizm a zdrowie człowieka, nikotynizm a strategie ograniczania spożycia wyrobów tytoniowych i podobnych, ochrona przed narażeniem na dym tytoniowy, ograniczenia w zakresie udostępniania wyrobów tytoniowych i podobnych, wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych i podobnych, opakowania wyrobów tytoniowych i podobnych, zakaz reklamy, promocji oraz sponsorowania, ograniczenia w zakresie wydzielanych substancji, leczenie uzależnienia nikotynowego, obciążenia podatkowe wyrobów tytoniowych i podobnych);
 • świadczenia zdrowotne związane z chorobami zakaźnymi, w tym obowiązkowe i zalecane szczepienia (szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej);
 • świadczenia zdrowotne z zakresu genetyki (postnatalna diagnostyka genetyczna, przedurodzeniowa diagnostyka genetyczna, modyfikacja ludzkiego wyposażenia genetycznego);
 • zmiana płci (medyczne aspekty zmiany płci, zmiana płci w perspektywie prawnej: cywilne, administracyjne, karne i międzynarodowe aspekty zmiany płci, przesłanki prawne zmiany płci);
 • diagnostyka laboratoryjna (czynności diagnostyki laboratoryjnej, uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, zawód diagnosty laboratoryjnego, zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, samorząd zawodowy i odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych);
 • szczególne świadczenia udzielane przez farmaceutów (sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, ocena jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach, współudział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej);
 • obowiązkowe badania diagnostyczne (badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy, badania na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu, badanie uprawniające do korzystania z określonych rzeczy, badania w celu ochrony zdrowia publicznego i dla celów ubezpieczeń osobowych);
 • świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości (świadczenia wykonywane u osób pozbawionych wolności, badania na zawartość alkoholu i środków odurzających w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości, w tym: przypadki badań podejrzanych, podejrzewanych, świadków z KPK);
 • lecznictwo uzdrowiskowe (ewolucja rozwiązań prawnych w przedmiocie lecznictwa uzdrowiskowego, definiowanie lecznictwa uzdrowiskowego i związanych z nim terminów, rodzaje zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i ich zadania, lecznictwo uzdrowiskowe jako świadczenie gwarantowane, kierowanie na lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację, rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym).

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w  szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.

Szczegóły

Premiera: 16 lipca 2018
Seria: System Prawa Medycznego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-812-8605-3
Liczba stron: 1000
Oprawa: Twarda
Waga: 1620 g