dr Julia Chlebny

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rzecznik patentowy. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Tours oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła pierwszy i drugi cykl prawa porównawczego na Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasbourgu, uczestnik warsztatów z Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Stanforda. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Handlu Zewnętrznego. Autorka publikacji głównie z zakresu prawa własności przemysłowej.

 • Wynalazek pracowniczy - studium prawnoporównawcze
  Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk, PDF
  113,05 zł 119,00 zł
  Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku...