dr Julia Chlebny

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rzecznik patentowy. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Tours oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła pierwszy i drugi cykl prawa porównawczego na Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasbourgu, uczestnik warsztatów z Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Stanforda. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Handlu Zewnętrznego. Autorka publikacji głównie z zakresu prawa własności przemysłowej.

 • In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza
  %
  Księgi jubileuszowe stanowią zbiory artykułów będących naukową refleksją, która jest dedykowana jubilatom. Dzieła zebrane w tych księgach, z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów,...
  Seria: Księgi pamiątkowe
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  322,15 zł
  379,00 zł
  Najniższa cena: 284,25 zł
  Księgi jubileuszowe stanowią zbiory artykułów będących naukową refleksją, która jest dedykowana jubilatom. Dzieła zebrane w tych księgach, z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów,...
 • Tom VIII A. Prawo własności przemysłowej. Komentarz
  %
  Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej. Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami: ustawa z...
  Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  339,15 zł
  399,00 zł
  Najniższa cena: 299,25 zł
  Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej. Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami: ustawa z...
 • Wynalazek pracowniczy - studium prawnoporównawcze
  %
  Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2015 | Wersja: PDF
  101,15 zł
  119,00 zł
  Najniższa cena: 89,25 zł
  Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku...