dr hab. Łukasz Grzejdziak, prof. UŁ

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.