dr Łukasz Grzejdziak

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.