Maciej Jurczyk

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji w firmie ODO 24 sp. z o.o. specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, zarządzania infrastrukturą informatyczną. Brał udział w realizacji wielu projektów wdrożenia nowych rozwiązań teleinformatycznych w branży finansowej i medycznej w placówkach budżetowych oraz organizacjach prywatnych (rozwiązania teleinformatyczne, dostosowanie do obowiązujących standardów technicznych i wymogów prawnych). Realizator wdrożeń i certyfikacji oraz certyfikowany audytor międzynarodowych norm tj. ISO 9001 (Systemy zarządzania jakością), ISO 27001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 14001 (Systemy zarządzania środowiskowego), ISO 18001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 22301 (Systemy zarządzania ciągłością działania).