dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ

Doktor nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.