dr Marcin Menkes

Absolwent studiów prawniczych (WPiA UW 2008 r.), studiów doktoranckich z ekonomii (SGH 2011 r.), doktor nauk prawnych (WPiA UJ 2011 r.). W pracy naukowej koncentruje się na tematyce międzynarodowego prawa gospodarczego. Współzałożyciel i redaktor prowadzący Przeglądu Prawa Międzynarodowego. Autor m.in. monografii „Sankcje gospodarcze – analiza prawnomiędzynarodowa” (2011 r.) i komentarza „Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa” (2013 r.). Współautor podręcznika z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego (2016 r.).