dr Marcin Menkes

Absolwent studiów prawniczych (WPiA UW 2008 r.), studiów doktoranckich z ekonomii (SGH 2011 r.), doktor nauk prawnych (WPiA UJ 2011 r.). W pracy naukowej koncentruje się na tematyce międzynarodowego prawa gospodarczego. Współzałożyciel i redaktor prowadzący Przeglądu Prawa Międzynarodowego. Autor m.in. monografii „Sankcje gospodarcze – analiza prawnomiędzynarodowa” (2011 r.) i komentarza „Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa” (2013 r.). Współautor podręcznika z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego (2016 r.).

 • System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy
  Potrzeba analizy – z wykorzystaniem instrumentarium prawa międzynarodowego – uniwersalnego porządku międzynarodowego, z centralną rolą ONZ oraz instytucji jej Systemu z polskiej perspektywy dała...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
  160,55 zł 169,00 zł
  Potrzeba analizy – z wykorzystaniem instrumentarium prawa międzynarodowego – uniwersalnego porządku międzynarodowego, z centralną rolą ONZ oraz instytucji jej Systemu z polskiej perspektywy dała...
 • Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa
  Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
  122,55 zł 129,00 zł
  Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw...
 • Prawo międzynarodowe gospodarcze
  Podręcznik "Prawo międzynarodowe gospodarcze" obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu...
  Seria: Podręczniki Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF, ePub, MOBI
  56,05 zł 59,00 zł
  Podręcznik "Prawo międzynarodowe gospodarcze" obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu...
 • Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe
  Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze relacji gospodarczych doprowadziło to m.in. do...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk
  141,55 zł 149,00 zł
  Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze relacji gospodarczych doprowadziło to m.in. do...