Doc. dr Arwid Mednis

Starszy wykładowca w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności ochrony danych osobowych, e-biznesu, prawa telekomunikacyjnego i partnerstwa publiczno- prywatnego. Współtworzył projekty ustaw – m. in. o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.