dr hab. Paweł Wajda, prof. UW

Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat; członek zarządu w Systemie Ochrony Banków Komercyjnych S.A.