Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

 • 379,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz zawierający wyczerpujące omówienie przepisów KPA. Procedura administracyjna została opracowana z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych i orzecznictwa NSA oraz WSA... więcej ›

Opis książki

Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jest to 8. wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny.

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy.

Komentarz uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany KPA, w tym wynikające m.in. z:

 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (RCL, druk UD439), która dotyczy m.in. zmiany właściwości organu w toku postępowania, wyłączenie pracownika organu administracji publicznej lub organu administracji publicznej od załatwienia sprawy, następstwa prawnego będącego skutkiem oświadczenia wnioskodawcy i osoby mającej wstąpić w jego miejsce, doręczeń na skrytki pocztowe, zapisu audio lub audio-wideo z czynności organu administracyjnego, rozszerzenia podstaw obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego, rozprawy odmiejscowionej, zaskarżalności postanowienia w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia niezaskarżalnych postanowień; projekt przewiduje 14-dniowe vacatio legis;
 • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (RCL, druk UD497), który dotyczy przepisów regulujących m.in. współpracę z organami władzy publicznej, doręczenia zastępcze, osobiste stawiennictwo stron, mediację, umarzania zawieszonych postępowań, a także samokontrolę organu; projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1.1.2024 r.;
 • ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), która ma na celu doprecyzowanie i ułatwienie wykładni art. 39 dot. hierarchii doręczeń pism przez organy administracji publicznej, a także wprowadzenie w art. 63 dodatkowego kanału służącego do składania pism do organów administracji publicznej, jakim jest m.in. e-Urząd Skarbowy, zmiana weszła w życie 7.7.2022 r.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz zawiera szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Publikacja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, a także studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1680
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2180 g
 • ISBN: 978-83-8291-776-5
 • EAN: 9788382917765
 • Kod serwisu: 00970400

Kategorie

Tagi