dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1999–2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.