dr Wiktor P. Matysiak

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia.