dr Wojciech Iwański

Doktor nauk prawnych, adwokat, counsel w znanej kancelarii.