Autorzy: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Publikacja zawiera pytania testowe zgodne z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019.

Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną. W zbiorze zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wchodzące w życie 1.11.2019 r. oraz uchwalone zmiany, które weszły w życie 1.1.2019 r.

Do zbioru dołączony jest 3-miesięczny dostęp do pytań testowych online.

Autorzy: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

Opracowanie składa się z trzech części, które zapewnią fachowe przygotowanie się do egzaminu.

Część I to tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Część II to zadania wraz z rozwiązaniami oraz wskazówkami autorskimi.

Część III zawiera pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązywanych kazusach.

Redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Zbiór przykładowych odpowiedzi na pytania otwarte z części ustnej egzaminu.

Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili wyczerpującej odpowiedzi oraz wskazali właściwą podstawę prawną. Publikacja uwzględnia najnowszą uchwałę z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. oraz liczne zmiany w prawie podatkowym.

Zawiera roczny dostęp do wybranych aktów prawnych online.

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Ufając, że przedstawione opracowanie posłuży do skutecznych przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego wyrażamy przekonanie, iż publikacja będzie także cennym źródłem wiedzy o prawie podatkowym oraz pomocą w codziennej praktyce doradcy podatkowego.

Życzymy Państwu powodzenia oraz wytrwałości podczas nauki"

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski oraz Autorzy
Fragment wstępu publikacji Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte

Testy online
Przygotuj się do egzaminu z C.H.Beck!
  • Skorzystaj z bazy 1526 pytań online,
  • Wybierz swój dostęp 1 msc - 3 msc - 12 msc
  • Dostosuj tryb kształcenia: nauki lub egzaminu
  • Korzystaj z bazy podstaw prawnych Legalis
  • Utrwalaj wiadomości za pomocą planu powtórek
  • Analizuj swoje postępy za pomocą szczegółowych statystyk
  • Rozwiązuj testy na komputerze lub smartfonie również w trybie offline
  • Ucz się efektywniej dobierając odpowiedni plan nauki
Nowości dla doradców podatkowych
Redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański

Wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu doradcy podatkowego – jednego z zawodów zaufania publicznego.

W publikacji zaprezentowano tekst ujednolicony Zasad etyki doradcy podatkowego, który został przyjęty przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwałą Nr 237/2018 z 22.5.2018 r.

Uwzględniono również orzecznictwo sądów dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Książka koncentruje się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego

Opracowanie omawia również etyczne kwestie sporządzania oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej za wydanie opinii podatkowej.

Zawiera przykładowe wzory różnych rodzajów opinii wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej.

Książki

Testy – Kazusy – Pytania otwarte

Sprawdź
Testy online

Baza 1526 pytań zgodnych
z najnowszą uchwałą

Sprawdź
Trzymamy za Ciebie kciuki!