Bestseller

Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik z wzorami dokumentów, który ułatwi pracodawcom wdrożenie na stałe w pracy zdalnej. W szczegółowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej oraz odrębnych procedurach z zakresu BHP i RODO związanych z pracą zdalną... więcej ›

Opis książki

Poradnik z wzorami dokumentów, który krok po kroku pomoże pracodawcom wdrożyć na stałe pracę zdalną w firmie.

W sposób szczegółowy opisane zostały w nim wszystkie zagadnienia, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej oraz odrębnych procedurach z zakresu BHP i RODO. Ponadto książka zawiera wzory dokumentów niezbędnych do właściwego stosowania pracy zdalnej w praktyce.

Publikacja to:

 • kompleksowe i szerokie ujęcie tematyki pracy zdalnej, które pomoże pracodawcom przejść z pracy zdalnej covidowej lub telepracy na nową pracę zdalną;
 • spojrzenie na pracę zdalną z różnych stron, z jednoczesnym wskazaniem obowiązków wynikających z różnych dziedzin prawa, o jakich należy pamiętać, wprowadzając taką organizację pracy;
 • poradnik, który wskaże pracodawcom, jakie dokumenty należy stworzyć, aby prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w organizacji i o czym powinni oni pamiętać, gdy praca zdalna będzie już faktycznie wykonywana.

Kluczowe atuty książki to przede wszystkim:

 • omówienie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej pracy zdalnej, ale nie w oderwaniu od reszty systemu, a wręcz przeciwnie – ze wskazaniem, jak należy połączyć różne istniejące instytucje z nowymi przepisami o pracy zdalnej;
 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy zdalnej, które pozwolą uniknąć problemów, jakie miały miejsce w przypadku tej formy wykonywania pracy w okresie pandemii Covid-19;
 • zespół autorów, wśród których są zarówno eksperci od prawa pracy, prawa podatkowego, BHP i RODO, jak i informatycy, co gwarantuje kompleksowe ujęcie tematu;
 • duża liczba przykładów obrazujących omawiane zagadnienia;
 • wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej.

Pod względem tematycznym książka jest podzielona na 5 części, które obejmują zagadnienia:

 1. prawno-podatkowe, gdzie omówiono szczegółowo, jak należy wdrożyć pracę zdalną oraz jakie obowiązki z zakresu czasu pracy, wynagrodzeń czy dokumentacji pracowniczej ciążą na pracodawcy, który chciałby zastosować tę formę pracy w swojej firmie;
 2. dotyczące BHP, gdzie przedstawiono obowiązki, które pracodawca musi wykonać przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej, jak również ciążące na nim w trakcie jej wykonywania przez pracowników;
 3. z zakresu ochrony danych osobowych, gdzie zostały przeanalizowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych osobowych w przypadku pracy wykonywanej z różnych miejsc, a nie tylko z domu pracownika;
 4. dotyczące wymagań IT związanych z pracą zdalną, gdzie znajdują się wskazówki co do właściwych zabezpieczeń i procedur, jakie powinny być stosowane w trakcie pracy zdalnej,
 5. z zakresu HR – gdzie zostały przedstawione zagadnienia związane z komunikacją i zarządzaniem pracownikami, realizującymi swoje zadania i obowiązki w formule zdalnej.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań dotyczących pracy zdalnej, m.in.:

 • Czy praca zdalna dotyczy tylko pracowników czy również osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • Czy zdalnie mogą pracować osoby, których stosunek pracy wynika z powołania lub mianowania?
 • Jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w organizacji?
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianą regulaminu pracy lub wynagradzania?
 • Ile nowych dokumentów należy opracować, aby być przygotowanym do wdrożenia pracy zdalnej?
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych?
 • Czy praca zdalna może być wykonywana z zagranicy?
 • Czy pracownik może wskazać kilka miejsc, z których będzie wykonywał pracę zdalną?
 • Czy przepisy o pracy zdalnej będą umożliwiały korzystanie z tzw. „workation"?
 • Kto ostatecznie decyduje o miejscu wykonywania pracy zdalnej?
 • Gdzie należy przechowywać oświadczenia pracowników związane z pracą zdalną?
 • Czy należy zawrzeć aneksy do umów, aby wdrożyć pracę zdalną?
 • Czy praca zdalna okazjonalna musi wynikać z dokumentów wewnętrznych?
 • Czy z pracy zdalnej okazjonalnej może skorzystać pracownik, który pracuje już częściowo zdalnie?
 • Czy praca zdalna okazjonalna będzie ujmowana w świadectwach pracy?
 • Czy w trakcie pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca będzie mógł wezwać pracownika do biura?
 • Kiedy pracodawca będzie miał uprawnienie do wydania polecenia pracy zdalnej?
 • Jakie grupy pracowników będą uprzywilejowane w zakresie wnioskowania o pracę zdalną?
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł cofnąć pracę zdalną?
 • Jak będą wyglądały negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczące porozumienia w sprawie pracy zdalnej?
 • Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu pracy zdalnej?
 • Jakie dodatkowe elementy warto zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady czasu pracy przy pracy zdalnej?
 • Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z innych przerw niż osoby pracujące stacjonarnie?
 • Czy praca zdalna powinna być ujmowana w harmonogramach i ewidencji czasu pracy?
 • Jak skalkulować ryczałt za pracę zdalną?
 • Czy miesięczny ryczałt za prąd i Internet musi być pomniejszany o absencje?
 • Jak praca zdalna wpływa na podwyższone koszty uzyskania przychodu?
 • Jakie ryzyka mogą się wiązać z ustaleniem dużych ryczałtów za prąd i Internet?
 • Jakie świadczenia wypłacane pracownikom zdalnym nie będą opodatkowane?
 • Jakie obowiązki z zakresu BHP trzeba spełnić, aby właściwie zorganizować pracę zdalną?
 • Kto odpowiada za organizację stanowiska pracy zdalnej?
 • Czy oceniając ryzyko zawodowe przy pracy zdalnej, specjalista ds. BHP powinien wizytować stanowiska pracy?
 • Jak praca zdalna wpłynie na zmianę obowiązków pracodawców dotyczących szkoleń BHP – wstępnych i okresowych?
 • Jak będą oceniane wypadki przy pracy zdalnej?
 • Jakie obowiązki należy spełnić, aby praca zdalna była właściwie wdrożona z punktu widzenia RODO?
 • Czy wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, który korzysta z własnego sprzętu, np. laptopa, wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty należy stworzyć, aby spełnić wymagania RODO, wdrażając pracę zdalną?
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianą klauzul informacyjnych dla pracowników?
 • Czym się różni kontrola pracy zdalnej od monitoringu pracy zdalnej?
 • Jakie zabezpieczenia informatyczne powinny być stosowane przy pracy zdalnej?
 • Jakie powinny być zasady wynoszenia z organizacji dokumentów papierowych?
 • Jak zabezpieczyć dokumenty i dane w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy laptopy muszą mieć szyfrowane dyski?
 • Jakie korzyści i utrudnienia wynikają z pracy zdalnej zarówno dla pracodawców, jak i pracowników?
 • Na jakie obszary związane z komunikacją i zarządzaniem pracownikami podczas pracy zdalnej powinny zwracać szczególną uwagę pracodawcy i przełożeni?
 • W jaki sposób prowadzić efektywne spotkania zdalne?
 • Jak organizować pracę zdalną i zadbać o swój dobrostan?

Dodatkowo książka zawiera wzory dokumentów, niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej. Są to:

 • regulamin pracy zdalnej,
 • procedura ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej,
 • informacja BHP dotycząca zasad wykonywania pracy zdalnej,
 • oświadczenia i wnioski związane z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • przykładowa ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Tak szerokie ujęcie tematu pracy zdalnej w niniejszej książce oznacza, że jest ona skierowana nie tylko do osób pracujących w działach HR czy kadrowo-płacowych, ale również do specjalistów ds. BHP czy Inspektorów Ochrony Danych.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Praca zdalna – aspekty HR

 • 1. Zalety pracy zdalnej – perspektywa pracownika
  • 1.1. Oszczędność czasu, pieniędzy oraz negatywnego wpływu człowieka na środowisko
  • 1.2. Możliwość godzenia życia zawodowego z osobistym (w tym rodzinnym)
  • 1.3. Większe zaangażowanie pracownika w wykonywaną przez niego pracę
  • 1.4. Większa lojalność pracownika wobec pracodawcy, wyższe prawdopodobieństwo polecenia pracodawcy innym kandydatom
  • 1.5. Odczuwanie większego poziomu satysfakcji z pracy oraz życia, a także obniżenie poziomu stresu
 • 2. Zalety pracy zdalnej – perspektywa pracodawcy
  • 2.1. Lepszy wizerunek organizacji jako pracodawcy na rynku pracy
  • 2.2. Korzyści pracowników korzyściami dla pracodawcy
  • 2.3. Zmniejszone koszty utrzymania biura
  • 2.4. Wzrost komfortu pracy pracujących w biurze
  • 2.5. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób wirusowych, zmniejszenie absencji pracowników
 • 3. Wady i ograniczenia pracy zdalnej
  • 3.1. Konieczność samodzielnego planowania i organizowania dnia
  • 3.2. Poczucie bycia stale w pracy
  • 3.3. Ograniczony dostęp do zasobów organizacji
  • 3.4. Ograniczony dostęp do wiedzy i informacji
  • 3.5. Obniżenie komfortu mieszkania
  • 3.6. Ograniczony kontakt ze współpracownikami, poczucie izolacji
  • 3.7. Niepotrzebne mnożenie zdalnych spotkań
  • 3.8. Utrudnienia natury technicznej
  • 3.9. Deprecjonowanie pracy zdalnej
  • 3.10. Możliwe obniżenie produktywności i efektywności
  • 3.11. Koszty związane z wdrożeniem pracy zdalnej
  • 3.12. Możliwe poczucie braku kontroli nad pracownikami
  • 3.13. Trudność z oszacowaniem możliwości pracowników
 • 4. Ustalanie i komunikowanie zasad pracy zdalnej z pracownikami
 • 5. Jak zarządzać zespołem, który pracuje zdalnie – wskazówki dla przełożonych
 • 6. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań zdalnych
 • 7. Jak organizować swoją pracę z domu – wskazówki dla pracowników
 • 8. Jak zadbać o siebie podczas pracy zdalnej
 • 9. Jak komunikować się i ustalać zasady pracy w domu z domownikami i najbliższymi

Rozdział II. Praca zdalna – aspekty prawa pracy

 • 1. Definicja i rodzaje pracy zdalnej
 • 2. Zasady wprowadzania pracy zdalnej w organizacji
  • 2.1. Zasady wprowadzania regulaminu pracy zdalnej
  • 2.2. Zmiany w umowach o pracę
  • 2.3. Zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia
  • 2.4. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp i RODO
  • 2.5. Elektroniczne wdrożenie pracy zdalnej
 • 3. Porozumienie lub regulamin dotyczący pracy zdalnej
 • 4. Zasady komunikacji i uprawnienia pracownika pracującego zdalnie
 • 5. Obowiązki pracodawcy względem pracownika pracującego zdalnie
 • 6. Czas pracy w ramach pracy zdalnej
 • 7. Kontrola wykonywania pracy zdalnej
 • 8. Odwołanie pracy zdalnej
 • 9. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną
 • 10. Praca zdalna dla grup uprzywilejowanych
 • 11. Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • 12. Praca zdalna okazjonalna

Rozdział III. Praca zdalna – aspekty płacowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

 • 1. Koszty pracy zdalnej
  • 1.1. Obowiązkowe i fakultatywne koszty pracy zdalnej
  • 1.2. Jednorazowe dofinansowanie stanowiska pracy
  • 1.3. Ekwiwalent (ryczałt) za wykorzystanie do pracy sprzętu będącego własnością pracownika
  • 1.4. Ryczałt a ekwiwalent
  • 1.5. Zasady ustalania ekwiwalentu i ryczałtu
  • 1.6. Ryczałt miesięczny, dzienny lub godzinowy
  • 1.7. Zwrot kosztów pracy zdalnej okazjonalnej
 • 2. Zwrot kosztów pracy zdalnej a przychód podatkowy
 • 3. Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodu
 • 4. Praca zdalna a podróż służbowa
 • 5. Praca zdalna za granicą
  • 5.1. Miejsce opodatkowania dochodów z pracy za granicą
  • 5.2. Podstawa opodatkowania pracy zdalnej za granicą
  • 5.3. Praca zdalna za granicą a składki na ubezpieczenie społeczne
  • 5.4. Podstawa wymiaru składek a praca zdalna za granicą

Rozdział IV. Praca zdalna – aspekty bhp

 • 1. Zakazy wykonywania pracy zdalnej ze względu na przepisy bhp
  • 1.1. Prace szczególnie niebezpieczne
  • 1.2. Prace, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych
  • 1.3. Prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie
  • 1.4. Prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy
  • 1.5. Prace powodujące intensywne brudzenie
 • 2. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za warunki pracy wykonywanej zdalnie
 • 3. Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
 • 4. Informacja dotycząca bezpiecznych zasad wykonywania pracy zdalnej
 • 5. Szkolenia bhp pracowników wykonujących pracę zdalną
 • 6. Wypadki przy pracy zdalnej

Rozdział V. Praca zdalna – aspekty RODO

 • 1. Uwagi wstępne
  • 1.1. Istota pracy zdalnej
  • 1.2. Administrator danych osobowych
  • 1.3. Administrator a podmiot przetwarzający
 • 2. Cele przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej
  • 2.1. Zasada celowości przetwarzania – wprowadzenie
  • 2.2. Cele przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej
  • 2.3. Praca zdalna okazjonalna
  • 2.4. Praca zdalna a monitoring poczty elektronicznej pracownika oraz inne formy monitoringu
  • 2.5. Procesy i cele – podsumowanie
 • 3. Podstawy przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej – kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • 3.1. Zasada zgodności z prawem przetwarzania – wprowadzenie
  • 3.2. RODO a przepisy prawa pracy
  • 3.3. Specyfika pracy zdalnej – podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych
  • 3.4. Dane szczególnych kategorii
  • 3.5. Podsumowanie
 • 4. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania
 • 5. Kategorie osób i danych oraz zasada minimalizacji
  • 5.1. Minimalizacja danych
  • 5.2. Kategorie osób
  • 5.3. Kategorie danych
 • 6. Retencja (długość przetwarzania danych dotyczących pracy zdalnej)
 • 7. Zasada prawidłowości przetwarzania
 • 8. Bezpieczeństwo
 • 9. Realizacja praw podmiotów danych
 • 10. Powierzenie przetwarzania danych
 • 11. Transfer danych
 • 12. Kwestie szczegółowe
  • 12.1. Praca zdalna a przetwarzanie wizerunku pracownika
   • 12.1.1. Wstęp
   • 12.1.2. Zakres stosowania RODO w kontekście wizerunku
   • 12.1.3. Podstawa przetwarzania danych
  • 12.2. Kontrola pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych
   • 12.2.1. Wstęp
   • 12.2.2. Kontrola w zakresie ochrony danych osobowych
   • 12.2.3. Kontrola u IOD pracującego zdalnie
   • 12.2.4. Prowadzenie kontroli przez IOD u pracownika zdalnego
   • 12.2.5. Dopuszczalność prowadzenia kontroli przez Prezesa UODO w domu pracownika
  • 12.3. Zarządzanie zmianą w systemie ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej
  • 12.4. Praca zdalna w kontekście rekrutacji
   • 12.4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych w ramach rekrutacji
   • 12.4.2. Pytanie dotyczące pracy zdalnej podczas rekrutacji
   • 12.4.3. Rekrutacja zdalna a ochrona danych – kluczowe problemy

Rozdział VI. Ocena ryzyka w ramach procesu pracy zdalnej

 • 1. Ocena ryzyka – warunki brzegowe
 • 2. Ocena ryzyka – algorytm postępowania
  • 2.1. Ustalenie tła oceny ryzyka (charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania)
  • 2.2. Identyfikacja źródeł ryzyka (zagrożeń) i ich możliwych konsekwencji
   • 2.2.1. Zagrożenia dotyczące poszczególnych procesów w ramach pracy zdalnej
   • 2.2.2. Środki techniczne i organizacyjne służące do obniżenia poziomu ryzyka (jego wagi lub prawdopodobieństwa)
  • 2.3. Oszacowanie wagi i prawdopodobieństwa ryzyka
  • 2.4. Podjęcie decyzji, czy wymagana jest ocena skutków/uprzednich konsultacji

Rozdział VII. Praca zdalna – aspekty IT

 • 1. Modele pracy zdalnej
 • 2. Zasoby teleinformatyczne w chmurze
 • 3. Zagrożenia związane z pracą zdalną w modelu pracy w chmurze
 • 4. Zasoby teleinformatyczne on-premise
 • 5. Zagrożenia związane z pracą zdalną w modelu infrastruktury on-premise
 • 6. Komputer dla pracownika pracującego zdalnie
 • 7. Telefon dla pracownika pracującego zdalnie
 • 8. Polityka BYOD, czyli korzystanie z własnego sprzętu przez pracownika
 • 9. Domowa sieć internetowa (WiFi)
 • 10. Zagrożenia cybernetyczne użytkowników Internetu
 • 11. Podsumowanie

Rozdział VIII. Wzory dokumentów związanych z pracą zdalną

 • 1. Regulamin pracy zdalnej
 • 2. Załącznik Nr 1 do regulaminu pracy zdalnej – wzór uzgodnienia w sprawie pracy zdalnej
 • 3. Załącznik Nr 2 do regulaminu pracy zdalnej – uzupełniająca informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika wykonującego pracę zdalną
 • 4. Załącznik Nr 3 do regulaminu pracy zdalnej – oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami dotyczącymi pracy zdalnej
 • 5. Wzór wniosku o pracę zdalną okazjonalną
 • 6. Wzór odmowy pracodawcy uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez pracownika z grupy uprzywilejowanej
 • 7. Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej całkowitej według metody Risk Score
 • 8. Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej okazjonalnej wykonana zgodnie z PN-N-18002:2011
 • 9. Informacja dotycząca bhp przy pracy zdalnej
 • 10. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 • 11. Wzór oświadczenia pracownika o zapewnieniu w miejscu pracy zdalnej bezpiecznych i higienicznych warunków jej wykonywania
 • 12. Procedura bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • 13. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej
 • 14. Klauzula informacyjna dla pracownika dotycząca pracy zdalnej
 • 15. Ocena ryzyka i ocena skutków
 • 16. Polityka korzystania ze sprzętu prywatnego do celów służbowych

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór regulaminu pracy zdalnej,
 • wzór procedury ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej,
 • wzór informacji BHP dotyczącej wykonywania pracy zdalnej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 322
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 510 g
 • ISBN: 978-83-8235-594-9
 • EAN: 9788382355949
 • Kod serwisu: 00970200

Kategorie