Nowość

Kodeks pracy. Komentarz

 • 399,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy komentarz do Kodeksu pracy zawierający kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych przepisów wraz z fundamentalnymi orzeczeniami. Komentarz uwzględnia najnowsze regulacje m.in. przepisy wynikające z work-life balance oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej... więcej ›

Opis książki

Prezentowana publikacja to najnowsze wydanie cenionego na rynku Komentarza, będącego szczegółowym opracowaniem przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy. Omówiono wszystkie kwestie zawarte w ustawie: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialną pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higienę pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz przedawnienie roszczeń.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające z:

 • ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), mającej na celu implementację do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, s. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s. 79) (tzw. dyrektywa work-life balance), wprowadzającej m.in. zakaz niekorzystnego traktowania pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a także możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu;
 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), wprowadzającej do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy, regulującej m.in. definicję, zasady oraz możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Wysoką jakość opracowania zapewnia starannie dobrane grono autorów, cechujące się szerokim doświadczeniem w praktyce prawniczej, a także rozległą wiedzą teoretyczną. Zadbano także o powoływanie istotnego orzecznictwa, wskazanie głównej linii orzeczniczej, ale także orzeczeń istotnych, odbiegających od głównego nurtu.

Publikacja charakteryzuje się intuicyjną strukturą wewnętrzną, na którą składają się szczegółowe spisy treści do artykułów oraz tytuły tez, pozwalające na bezpośrednie i szybkie odszukanie właściwego zagadnienia.

Komentarz kierowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, urzędników, a także osób zajmujących się w swojej praktyce zawodowej prawem pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 14
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1096
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1690 g
 • ISBN: 978-83-8356-413-5
 • EAN: 9788383564135
 • Kod serwisu: 0A013700

Kategorie