Sprawdź fragment

System Compliance

Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Compliance

Sprawdź fragment

System Compliance

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do problematyki ryzyka odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Metodyka zawiera wiele wskazówek, liczne przykłady, a także przegląd najnowszego orzecznictwa w prezentowanym zakresie... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie problematyki ryzyka odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej.

Publikacja została przygotowana przez praktyków oraz teoretyków, dzięki czemu przekazuje najważniejsze informacje związane z danym zagadnieniem prawnym, funkcjonowaniem danej instytucji prawnej czy przepisu, wyjaśniając ich zastosowanie w praktyce prawniczej i rzeczywistości gospodarczej. Zawiera wiele praktycznych wskazówek wzbogacanych o liczne przykłady, a także przegląd najnowszego orzecznictwa w prezentowanym zakresie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach wolnego rynku wiąże się z wieloma ryzykami, w tym ryzykami o charakterze prawnym. W kontekście funkcjonowania organizacji compliance rozumiane jest jako przestrzeganie wymogów prawnych (wąskie ujęcie jako tzw. legal compliance). Dla osiągnięcia tego celu wdraża się obecnie systemy zgodności, które stały się już nieodzowną częścią składową dobrego zarządzania organizacją. Spełniają one wiele funkcji i celów, chroniąc organizację i jej członków przed ryzykiem niezgodności, w rezultacie której organizacja mogłaby ponieść poważne szkody. Współcześnie systemy zarządzania zgodnością mają rozwinięty charakter, łącząc w sobie szerokie spektrum elementów prewencyjnych celem promowania długofalowej kultury compliance.

Obserwowany wzrost znaczenia compliance w Polsce jest związany m.in. ze wzrostem skuteczności kontroli przeprowadzanych przez organy publiczne. Złożoność regulacji prawnych, ich zmienność oraz surowe zagrożenie sankcjami, w tym również o charakterze karnym, generuje presję na kadrze zarządzającej i potęguje ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przepisy prawa karnego zawierają szereg norm adresowanych do uczestników obrotu gospodarczego. Oprócz ogólnych unormowań zawartych w Kodeksie karnym, liczne ustawy szczegółowe zawierają rozdziały zatytułowane „Przepisy karne". W ten sposób różnego rodzaju ryzyka regulacyjne stają się zarazem ryzykami karnoprawnymi. Znaczna liczba norm prawa karnego, które potencjalnie może naruszyć uczestnik obrotu gospodarczego sprawia, że ryzyko karnoprawne staje się jednym z istotnych ryzyk prawnych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Publikacja to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:

 • ryzyko karnoprawne w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych;
 • rola wewnętrznych systemów compliance w minimalizowaniu ryzyka braku zgodności;
 • problematyka należytej staranności w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym (kluczowe aspekty w kontekście dyrektywy UE o ochronie sygnalistów);
 • techniki prowadzenia wewnętrznych rozmów wyjaśniających;
 • zabezpieczenie oraz analiza danych i dowodów elektronicznych w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym;
 • przeciwdziałanie nadużyciom i ich wykrywanie (kluczowe aspekty i typowe błędy);
 • materialnoprawne i procesowe znaczenie wewnętrznych systemów compliance i audytu śledczego.

Publikacja dzięki praktycznej strukturze będzie przydatna dla osób świadczących usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców, w tym adwokatów i radców prawnych. Tworzona jest jednak przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, którzy prowadząc swoją działalność narażeni są na odpowiedzialność karną.

Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Ryzyko karnoprawne w działalności gospodarczej

 • 1. Wstęp
 • 2. Prawo karne w systemie regulacji działalności gospodarczej
  • 2.1. Ochrona obrotu gospodarczego normami prawa karnego
  • 2.2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • 2.3. Przestępstwa stypizowane w ustawach szczególnych
  • 2.4. Inne przestępstwa popełniane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • 3. Podmiot odpowiedzialności karnej
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Modele i problemy unormowania odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony
  • 3.3. Odpowiedzialność karna członka organu podmiotu zbiorowego
  • 3.4. Compliance officer
 • 4. Struktura przesłanek odpowiedzialności karnej
  • 4.1. Pojęcie przestępstwa i jego struktura
  • 4.2. Czyn o znamionach określonych w ustawie karnej
  • 4.3. Bezprawność
  • 4.4. Karygodność
  • 4.5. Zawinienie
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 2. Compliance w działalności gospodarczej

 • 1. Wstęp
 • 2. Istota wewnętrznego systemu compliance
 • 3. Wybrane polskie przepisy i wytyczne w zakresie compliance
 • 4. Wybrane międzynarodowe przepisy i wytyczne w zakresie compliance
 • 5. Rola systemu compliance w organizacji
 • 6. Wybrane koncepcje systemu compliance
 • 7. Elementy systemu compliance
 • 8. Odpowiedzialności w ramach systemu compliance
 • 9. Systemy compliance w praktyce
 • 10. Identyfikacja i analiza ryzyka
 • 11. Szacowanie ryzyka
 • 12. Zarządzanie ryzykiem
 • 13. Odpowiedzialność za ryzyko
 • 14. Praktyczne metody minimalizacji ryzyka braku zgodności
  • 14.1. Uwagi ogólne
  • 14.2. Procedury
  • 14.3. Dokumenty pokontrolne
  • 14.4. Przypisanie obowiązków
 • 15. System compliance a przeciwdziałanie nadużyciom
 • 16. System compliance a aktywne wykrywanie nadużyć
 • 17. Podsumowanie

Rozdział 3. Zarządzanie zgodnością i ryzykiem nadużyć w oparciu o sygnalizowanie naruszeń

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Symptomy nadużyć (czerwone flagi)
  • 2.1. Identyfikacja i weryfikacja symptomów nadużyć
  • 2.2. Ograniczenia dotyczące odczytywania czerwonych flag
 • 3. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Geneza whistleblowingu
  • 3.3. Zróżnicowane otoczenie prawne do sygnalistów
  • 3.4. Badania na temat whistleblowingu
  • 3.5. Przesłanki objęcia ochroną sygnalistów
 • 4. Praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem efektywnych kanałów dokonywania zgłoszeń
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Wdrażanie efektywnych kanałów dokonywania zgłoszeń
  • 4.3. Rozwijanie kultury speak-up
  • 4.4. Triaż – metody segregacji zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów

Rozdział 4. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające a należyta staranność w kontekście dyrektywy UE o ochronie sygnalistów

 • 1. Wstęp
 • 2. Źródła inicjowania wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • 3. Dyrektywa 2019/1937 o ochronie sygnalistów
  • 3.1. Cele dyrektywy
  • 3.2. Zakres przedmiotowy
  • 3.3. Zakres podmiotowy
  • 3.4. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców
 • 4. Należyta staranność
  • 4.1. Wyzwania definicyjne
  • 4.2. Dobre praktyki rynkowe jako punkt odniesienia
 • 5. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jako proces
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Etap 1 – Inicjacja wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
  • 5.3. Etap 2 – Wstępna analiza
  • 5.4. Etap 3 – Opracowanie strategii działania
  • 5.5. Etap 4 – Planowanie i przygotowanie postępowania
  • 5.6. Etap 5 – Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
  • 5.7. Etap 6 – Raportowanie
  • 5.8. Etap 7 – Działania naprawcze
 • 6. Praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Rozdział 5. Postępowanie wyjaśniające a biały wywiad

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Definicja pojęcia
  • 1.3. Zakres informacji pozyskiwanej w ramach białego wywiadu
 • 2. Zalety i ograniczenia białego wywiadu
 • 3. Cele zastosowania białego wywiadu
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Biały wywiad jako procedura weryfikacji kontrahentów
  • 3.3. Cele zastosowania białego wywiadu na początkowych etapach postępowania
  • 3.4. Inne cele wykorzystania białego wywiadu
 • 4. Cele stosowania białego wywiadu na etapie przygotowania do rozmów
 • 5. Podstawowe źródła białego wywiadu – rejestry sądowe
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Kwestia prawdziwości danych zawartych w rejestrach sądowych
   • 5.2.1. Uwagi ogólne
   • 5.2.2. Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
   • 5.2.3. Rękojmia wiary publicznej
  • 5.3. Omówienie podstawowych rejestrów sądowych
  • 5.4. Ograniczenia zakresu i dostępności
  • 5.5. Omówienie podstawowych źródeł i ich zastosowania
  • 5.6. Inne rejestry
 • 6. Case study – praktyczne zastosowanie wyżej wskazanych źródeł
 • 7. Inne źródła informacji w ramach białego wywiadu – ujęcie praktyczne
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Media społecznościowe jako istotne źródło informacji
  • 7.3. Wyszukiwarki internetowe
 • 8. Podsumowanie

Rozdział 6. Zabezpieczenie oraz analiza danych i dowodów elektronicznych w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym

 • 1. Wstęp – od dowodów papierowych do dowodów w chmurze
 • 2. Źródła danych elektronicznych w przedsiębiorstwie
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Systemy informatyczne spółki
  • 2.3. Serwery poczty elektronicznej i serwery plików
  • 2.4. Komputery służbowe
  • 2.5. Urządzenia mobilne
  • 2.6. Logi zdarzeń
  • 2.7. Billingi, GPS, aplikacje śledzące
  • 2.8. Źródła zewnętrzne
 • 3. Zabezpieczenie danych elektronicznych
  • 3.1. Metody zabezpieczenia dowodów elektronicznych
  • 3.2. Zabezpieczenie dla danych nieustrukturyzowanych
  • 3.3. Zabezpieczenie dla danych ustrukturyzowanych
  • 3.4. Jak wykazać, że dane nie zostały naruszone
 • 4. Analiza danych elektronicznych
  • 4.1. Przegląd wiadomości e-mail oraz dokumentów
  • 4.2. Analizy urządzeń z zakresu informatyki śledczej
  • 4.3. Analiza danych ustrukturyzowanych z systemów IT
  • 4.4. Prezentacja wyników analizy danych elektronicznych
  • 4.5. Model współpracy między prawnikami oraz analitykami w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
  • 4.6. Model współpracy między prawnikami oraz ekspertami z zakresu informatyki śledczej w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
 • 5. Proaktywna analiza danych elektronicznych dla celów compliance
 • 6. Zgłoszenia sygnalistów a analiza danych elektronicznych

Rozdział 7. Przeciwdziałanie nadużyciom i ich wykrywanie. Kluczowe aspekty i typowe błędy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Dlaczego ludzie popełniają nadużycia?
 • 3. Najczęstsze mity dotyczące nadużyć gospodarczych
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Mit pierwszy: „Nasi ludzie nie popełniają nadużyć"
  • 3.3. Mit drugi: „U nas nigdy się to nie zdarzy"
  • 3.4. Mit trzeci: „Kontrolujemy kluczowe obszary"
  • 3.5. Mit czwarty: „Jeśli coś się wydarzy, na pewno szybko to odkryjemy"
  • 3.6. Mit piąty: „Straty nie powinny być duże"
  • 3.7. Mit szósty: „Inne procedury pozwolą nam zapobiegać nadużyciom"
 • 4. Typowe błędy przy przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć gospodarczych
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Kwestie przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego
   • 4.2.1. Ignorowanie sygnałów ostrzegawczych
   • 4.2.2. Niedocenianie powagi sytuacji
   • 4.2.3. Brak eskalacji
  • 4.3. Kwestie po rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego
   • 4.3.1. Źle dobrany zespół prowadzący postępowanie wyjaśniające
   • 4.3.2. Błędy na etapie triażu i wstępnej analizy zgłoszeń
   • 4.3.3. Zabezpieczenie dowodów
   • 4.3.4. Komunikacja z organizacją
   • 4.3.5. Rozmowy wyjaśniające
   • 4.3.6. Zwolnienie potencjalnego sprawcy
   • 4.3.7. Komunikacja z interesariuszami
  • 4.4. Kwestie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego
   • 4.4.1. Wykorzystanie wyników postępowania
   • 4.4.2. Postępowanie z pracownikami
   • 4.4.3. Przekazywanie informacji zwrotnej do organizacji
  • 4.5. Przeciwdziałanie nadużyciom

Rozdział 8. Karnoprawne znaczenie systemów compliance i audytu śledczego

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej
  • 1.2. Współpraca z audytem śledczym
 • 2. Należyta staranność przy organizacji działalności gospodarczej a odpowiedzialność karna
  • 2.1. Należyta staranność a pojęcia prawa karnego
  • 2.2. Reguły postępowania wobec dobra prawnego i dozwolone ryzyko
  • 2.3. Wnioski
 • 3. Odpowiedzialność karna za uchybienie wymogom regulacyjnym (na przykładzie ochrony sygnalistów)
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Utrudnianie dokonania zgłoszenia
   • 3.2.1. Brzmienie przepisu
   • 3.2.2. Podmiot czynu zabronionego
   • 3.2.3. Strona przedmiotowa
   • 3.2.4. Strona podmiotowa
  • 3.3. Działania odwetowe
   • 3.3.1. Brzmienie przepisu
   • 3.3.2. Podmiot czynu zabronionego
   • 3.3.3. Strona przedmiotowa
   • 3.3.4. Strona podmiotowa
   • 3.3.5. Zbieg przepisów
  • 3.4. Niezachowanie poufności
   • 3.4.1. Brzmienie przepisu
   • 3.4.2. Podmiot czynu zabronionego
   • 3.4.3. Strona przedmiotowa
   • 3.4.4. Strona podmiotowa
  • 3.5. Fałszywe zgłoszenie
   • 3.5.1. Brzmienie przepisu
   • 3.5.2. Podmiot czynu zabronionego
   • 3.5.3. Strona przedmiotowa
   • 3.5.4. Strona podmiotowa
  • 3.6. Nieustanowienie lub wadliwość wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń
   • 3.6.1. Brzmienie przepisu
   • 3.6.2. Podmiot czynu zabronionego
   • 3.6.3. Strona przedmiotowa
   • 3.6.4. Strona podmiotowa

Podsumowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 234
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 400 g
 • ISBN: 978-83-8291-020-9
 • EAN: 9788382910209
 • Kod serwisu: 00930700

Kategorie

Tagi