dr Michał Gałęski

Doktor nauk prawnych i adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Naukowo zajmuje głównie się zagadnieniami z obszaru tzw. nauki o przestępstwie, które rozpatruje w kontekście teoretycznym oraz filozoficzno-prawnym. Jako adwokat występuje w roli obrońcy oraz pełnomocnika w procesach karnych o przestępstwa gospodarcze.